Định cư Nova Scotia - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Định cư Nova Scotia

Trang chủ » Định cư Nova Scotia

Chương trình định cư tỉnh bang Nova Scotia

Chương trình Định cư tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) nhắm mục tiêu đến những người nhập cư tiềm năng có kỹ năng và kinh nghiệm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh và giải quyết các thách thức về nhân khẩu học. Các ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí của một trong […]