Hàng năm, Bộ Di trú Canada (IRCC) đều phát hành một báo cáo thường niên về các chương trình Express Entry – lộ trình nhập cư chính của chính phủ liên bang dành cho những người lao động có tay nghề ở nước ngoài mong muốn trở thành thường trú nhân tại Canada (PR).

Được khởi động vào năm 2015, hệ thống Express Entry quản lý hồ sơ nhập cư của ba chương trình Liên bang: Lao động có kinh nghiệm tại Canada – Canadian Experience Class (CEC), Lao động Tay nghề Liên bang – Federal Skilled Worker Program (FSWP) và Nhóm thợ Lành nghề Liên bang – Federal Skilled Trades Program (FSTP). Hệ thống này cũng quản lý một phần hồ sơ của các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), tuy nhiên, các ứng viên PNP cũng phải đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình Liên bang nói trên.

Canada công bố Báo cáo thường niên Express Entry năm 2021
Canada công bố Báo cáo thường niên Express Entry năm 2021

*Lưu ý: Tất cả dữ liệu dưới đây được thu thập từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021.

Tổng số Thư mời nộp hồ sơ PR (ITA) được cấp cho ứng viên là 114,431 thư mời. Thông qua các ITA này, đã có 155.810 người (bao gồm đương đơn chính và thành viên gia đình đi cùng) đã có được thường trú nhân PR. Kết quả này vẫn đạt được dù IRCC đã tạm dừng cấp ITA theo diện Express Entry cho tất cả các chương trình nhập cư Tay nghề cao của Liên bang (CEC, FSWP và FSTP) vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. IRCC đã không mời bất kỳ ứng viên FSWP và FSTP nào trong suốt năm 2021. Sau phần lớn các đợt rút hồ sơ diện CEC trong năm 2021, IRCC cũng đã tạm dừng cấp thư mời cho chương trình này vào tháng 9. Chỉ có các đợt rút thăm hồ sơ của ứng viên PNP vẫn diễn ra thường xuyên trong năm 2021, thường là hai tuần một lần.

Các kết quả nổi bật

Hơn 440.000 hồ sơ Express Entry đã được nộp

Đến cuối năm 2021, IRCC đã nhận được tổng số 443.004 hồ sơ Express Entry được nộp, tăng 23% so với năm 2020. Trong số những hồ sơ này, có gần 74% hồ sơ đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong ba chương trình Express Entry trong khi khoảng 26% hồ sơ được xem là không đủ điều kiện. Trong số tất cả các hồ sơ, 77% ứng viên nữ đủ điều kiện tham gia ít nhất một chương trình Express Entry so với 71% ứng viên nam.

Hầu hết ứng viên Express Entry đều có điểm CRS từ 351 đến 400

Điểm của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) được sử dụng để xếp hạng các ứng viên đủ điều kiện dựa trên điểm số được tính theo các yếu tố khác nhau. Trong báo cũng nhấn mạnh cần lưu ý một đặc điểm quan trọng: “Hệ thống Express Entry rất linh hoạt và việc phân phối điểm CRS theo các yếu tổ sẽ thay đổi theo từng thời điểm” với mỗi lần nộp một hồ sơ mới.

Tuy nhiên, 31% trong số tất cả các ứng viên đủ điều kiện có điểm CRS từ 351 đến 400 điểm. Các khung điểm CRS phổ biến khác giữa các ứng viên đủ điều kiện là 401-450 (27% hồ sơ), 451-500 (21%) và 301-350 (16%).

Điểm CRS tối thiểu cho các lần rút hồ sơ dao động từ 682 điểm đến 813 điểm đối với các đợt rút thăm dành riêng cho ứng viên PNP và rơi vào khoảng từ 75 đến 462 điểm đối với các đợt rút thăm dành riêng cho ứng viên CEC.

Hơn một nửa số hồ sơ đủ điều kiện (58%) không đáp ứng các tiêu chí để được cộng thêm bất kỳ điểm nào tại thời điểm nộp hồ sơ. Trong số các hồ sơ này, hơn một nửa (54%) là từ các ứng viên nam. Trong số các hồ sơ đủ điều kiện còn lại, 21% nhận được điểm bổ sung cho việc có chứng chỉ/bằng cấp của Canada, trong khi 13% được cộng thêm điểm vì có anh chị em ở Canada.

*Lưu ý: 12% ứng viên đủ điều kiện còn lại được cộng thêm điểm CRS do đã có việc làm tại Canada hoặc thể hiện được trình độ tiếng Pháp.

Số lượng ITA được cấp tăng 6% so với năm 2020

Trong 42 lần rút thăm Express Entry theo mục tiêu chương trình cụ thể, có tổng số 114.431 ITA đã được phát hành trong năm 2021 – tăng 6% so với năm 2020. Theo tiêu chí của Canada là thu hút những người nhập cư trẻ tuổi, 64% trong số tất cả những người nhận ITA là từ 20-29 tuổi.

*Lưu ý: Không có đợt rút thăm Express Entry chung cho tất cả các chương trình nào được tiến hành vào năm 2021

Các ITA đã tập trung vào hai diện chương trình trong suốt cả năm, diện CEC (17 lần rút thăm, chiếm 87% tổng số ITA) và diện PNP (25 lần rút thăm, 13% tổng số ITA), trong khi không có thư mời nào được cấp cho ứng viên diện FSWP hoặc FSTP.

Hầu hết ứng viên nhận ITA là người lao động trong các ngành dịch vụ ăn uống, hành chính và bán lẻ

Nghề nghiệp chính phổ biến nhất trong số những ứng viên nhận được ITA trong năm 2021 là “Giám sát Dịch vụ Ăn uống”. Mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) 2021 cho công việc này là 62020. Tổng số người nhận ITA đã làm việc với vị trí này là 13.097. Trong nhóm này, có 60,4% là ứng viên nữ.

Theo thứ tự, top 5 công việc phổ biến nhất trong số những người nhận ITA được liệt kê dưới đây, cùng với mã NOC 2021 của họ và số người làm ở các vị trí công việc này đã nhận được ITA.

  1. Giám sát Dịch vụ Ăn uống (NOC 2021: 62020) – số ITA đã cấp: 13.097
  2. Trợ lý Hành chính (NOC 2021: 13110) – số ITA đã cấp: 5.930
  3. Giám sát Cửa hàng Bán lẻ (NOC 2021: 62010) – số ITA đã cấp: 5.020
  4. Kỹ sư và Nhà thiết kế Phần mềm (NOC 2021: 21231) – số ITA đã cấp: 4.916
  5. Đầu bếp (NOC 2021: 63200) – số ITA đã cấp: 4.624

Hầu hết ứng viên bên ngoài Canada đã nhận ITA cư trú ở Ấn Độ và Nigeria

Hầu hết các thư mời ITA từ Express Entry được cấp cho ứng viên đang cư trú tại Canada (102.806). Tuy nhiên, hầu hết các ứng viên nước ngoài nhận được ITA đều cư trú tại Ấn Độ (3.826) hoặc Nigeria (1.432). Đây là một sự khác biệt đáng chú ý so với năm 2019 và 2020, khi Mỹ (US) đứng thứ ba trong danh sách này trong cả hai năm.

Top 10 quốc gia có ứng viên nhận ITA năm 2021 cư trú (bao gồm số lượng ITA đã cấp):

  1. Ứng viên cư trú tại Canada: 102.806 ITA
  2. Ấn Độ: 3.826 ITA
  3. Nigeria: 1.432 ITA
  4. Mỹ: 806 ITA
  5. Trung Quốc: 687 ITA
  6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 465 ITA
  7. Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ hải ngoại: 348 ITA
  8. Pakistan: 269 ITA
  9. Maroc: 235 ITA
  10. Lebanon: 215 ITA

Hầu hết ứng viên nhận ITA là công dân của Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc

Báo cáo thường niên cũng cho thấy các quốc gia có công dân nhận ITA từ Canada cũng đã thay đổi theo thời gian. Ấn Độ đã chiếm vị trí hàng đầu trong ba năm qua. Năm 2020 và 2021, Trung Quốc đứng thứ hai trong danh sách này. Cuối cùng, trong khi 6.550 công dân Nigeria đã nhận được ITA vào năm 2020 (xếp thứ ba), công dân từ Hàn Quốc chiếm số lượng người nhận ITA đứng thứ ba (3.131) vào năm 2021.

Dưới đây top 10 quốc gia có ứng viên nhận ITA cao nhất. Được liệt kê bên cạnh mỗi quốc gia là số lượng ITA mà công dân các nước này đã được cấp vào năm 2021.

  1. Ấn Độ: 65.565 ITA
  2. Trung Quốc: 9.592 ITA
  3. Hàn Quốc: 3.131 ITA
  4. Nigeria: 3.123 ITA
  5. Brazil: 2.877 ITA
  6. Philippines: 2.429 ITA
  7. Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ hải ngoại: 2.298 ITA
  8. Iran: 1.700 ITA
  9. Việt Nam: 1.514 ITA
  10. Ireland: 1.348 ITA

CEC hiện là chương trình Express Entry phổ biến nhất

Gần 4/5 (79,6%) tất cả các hồ sơ xin PR thông qua Express Entry đến từ những ứng viên của diện CEC. Trong khi đó, ứng viên diện PNP chiếm 12.652 hồ sơ xin PR qua Express Entry và 8.245 hồ sơ là của ứng viên FSWP. Trong tổng ba chương trình, đa số ứng viên nam thuộc diện PNP và CEC (lần lượt là 57% và 58% trong tổng số hồ sơ xin PR), trong khi 53% tổng số hồ sơ xin PR thuộc diện FSWP là từ ứng viên nữ.

Tổng cộng có ba hồ sơ đủ điều kiện xin PR từ ứng viên của diện FSTP.

80% hồ sơ Express Entry được xử lý trong chín tháng

Thời gian xử lý hồ sơ vẫn là một mối quan tâm đáng kể đối với nhiều người nhập cư Canada trong tương lai. Tổng thời gian xử lý cho tất cả các chương trình vẫn giữ nguyên như năm 2020, IRCC hoàn thiện xét duyệt 80% hồ sơ trong thời gian chín tháng. Nếu tính theo từng diện chương trình, có 80% hồ sơ CEC đã được xử lý trong vòng 7 tháng, so với các hồ sơ diện PNP (21 tháng), FSTP (23 tháng) và FSWP (26 tháng).

Hầu hết các ứng viên PR Express Entry mong muốn định cư ở Ontario

Trong số những ứng viên đã nộp hồ sơ xin PR thông qua Express Entry, tổng số 96.535 người bày tỏ nguyện vọng định cư ở bang Ontario. British Columbia (35.735) và Alberta (12.082) là hai điểm đến phổ biến nhất tiếp theo với ba vùng lãnh thổ của Canada – Nunavut, Lãnh thổ Tây Bắc và Yukon – là điểm đến ít phổ biến nhất (tổng cộng 187 người).

Lưu ý rằng số liệu nhập cư từ Quebec không được tính trong báo cáo này, vì tỉnh bang này vận hành các chương trình nhập cư riêng biệt.

Express Entry năm 2022 và 2023

Vào tháng 7 năm 2022, IRCC đã tiếp tục rút thăm tất cả các chương trình sau khi tạm dừng kể từ tháng 1 năm 2021 (đối với diện FSWP và FSTP) và tháng 9 năm 2021 (đối với diện CEC). Tuy nhiên, cho đến nay vào năm 2023, đã có hai đợt rút thăm theo mục tiêu chương trình cụ thể được tiến hành, vì Bộ di trú đã tổ chức một đợt rút thăm chỉ dành cho diện PNP vào ngày 01/02/2023 và một đợt rút thăm chỉ dành cho diện FSWP – lần đầu tiên trong lịch sử Express Entry – vào ngày 02/02/2023.

Ngoài việc tiếp tục các đợt rút thăm Express Entry điển hình, hiện chủ yếu dựa trên điểm CRS, IRCC cũng có kế hoạch tiến hành các đợt rút thăm dựa trên các yếu tố cụ thể vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Những lần rút thăm này sẽ chọn ứng viên dựa trên các yếu tố cá nhân cụ thể như nghề nghiệp, kỹ năng ngôn ngữ và trình độ học vấn.

Trong những năm gần đây, IRCC đã công bố báo cáo thường niên về Express Entry cuối năm vào tháng 12. Do đó, báo cáo thường niên về Express Entry năm 2022 của Canada được dự kiến sẽ công bố vào cuối năm dương lịch này.

Tìm hiểu thêm: Định cư Canada với chương trình Đề cử tỉnh bang Alberta Express Entry diện nhóm ngành ưu tiên

Quý anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada, vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc bấm đăng ký tư vấn tại đây, đội ngũ tư vấn IMM sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị có thể thực hiện [đánh giá hồ sơ định cư online trực tuyến miễn phí].

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

Canada.com.vn

Share this: