Express Entry System - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Express Entry System

Trang chủ » Express Entry System

Canada công bố kết quả định cư tay nghề diện Express Entry ngày 15/8 và tiết lộ chân dung các ứng viên mục tiêu cho đợt rút hồ sơ theo danh mục mới

Bộ Di Trú Canada (IRCC) đã mời thêm nhiều ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) mới nhất năm 2023.

Express Entry lần đầu tiên rút hồ sơ nhóm thợ lành nghề theo danh mục mới

Vào ngày 3/8, IRCC đã gửi thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho 1.500 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) theo danh mục mới đầu tiên cho các thợ lành nghề. Điểm trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu được yêu cầu là 388.

Tổng hợp kết quả nhập cư của các ứng viên diện tay nghề Express Entry được rút liên tục gần đây

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) mới nhất vào ngày 12/7 và mời 3.800 ứng viên có số điểm 375 tối thiểu trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong danh mục lựa chọn mới là tiếng Pháp.

Canada tạo kỷ lục với 4 lần rút thăm diện tay nghề Express Entry liên tiếp với 5.000 thư mời

Bộ Di trú Canada đã gửi 5.000 thư mời nộp hồ sơ PR (ITA) trong 4 đợt rút thăm tay nghề diện Express Entry vào tuần đầu tháng 7/2023 với điểm số CRS dao động từ 439 đến 511.

Canada tổ chức đợt rút hồ sơ đầu tiên cho các ứng viên tay nghề Express Entry ngành STEM

Bộ di trú Canada (IRCC) đã rút hồ sơ diện tay nghề Express Entry (EE) lần thứ hai dành cho các ứng viên đủ điều kiện trong danh mục trong các ngành nghề khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Tổng cộng có 500 ứng viên được mời với số điểm CRS yêu cầu tối thiểu là 486.

Canada mời 700 ứng viên Express Entry diện tay nghề trong đợt rút thăm bất ngờ

IRCC đã mời 700 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) định cư Canada diện tay nghề gần đây. Đây là một đợt rút hồ sơ tất cả chương trình và các ứng viên cần điểm tối thiểu trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 511.

Canada lần đầu tiên tổ chức rút hồ sơ Express Entry theo danh mục việc làm mới cho ngành chăm sóc sức khỏe

IRCC đã mời 500 nhân viên ngành chăm sóc sức khỏe trong các đợt rút hồ sơ theo danh mục Express Entry (EE) mới. Các ứng viên cần số điểm trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 476.

Canada gửi 4.300 thư mời trong đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ 15

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi tổng cộng 4.300 thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên trong một đợt rút hồ sơ tất cả các chương trình. Đây là lần rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 15 trong năm 2023.

Những câu hỏi thường gặp về tiêu chí lựa chọn ứng viên mới của Express Entry

Bộ di trú Canada (IRCC) đã công bố việc bắt đầu lựa chọn các ứng viên trong các chương trình Express Entry (EE) dựa trên tiêu chí mới.

Bộ di trú Canada công bố tiêu chí lựa chọn hồ sơ mới cho các ứng viên Express Entry 

Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada Sean Fraser đã công bố thông tin về thay đổi trong cách chọn hồ sơ của hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư Liên bang Express Entry (EE). Thay vì tổ chức các đợt rút hồ sơ cho các diện chương trình Liên bang theo mức […]

Canada gửi 4.800 thư mời nộp hồ sơ định cư trong đợt rút Express Entry

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 13 năm nay với 4.800 thư mời nộp hồ sơ (ITA) được phát hành. Các ứng viên cần số điểm tổi thiểu trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 488. Đây là đợt rút hồ sơ […]

Canada mời 589 ứng viên trong đợt rút hồ sơ PNP diện liên kết Express Entry

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi tổng cộng 589 Thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong một đợt rút hồ sơ Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) liên kết Express Entry. IRCC đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 12 vào năm 2023. Các ứng viên cần số […]

Canada đã gửi thêm 3.500 thư mời trong đợt rút hồ sơ Express Entry mới nhất

IRCC đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) lần thứ 11 năm 2023. Bộ Di trú Canada đã gửi tổng cộng 3.500 thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên trong một đợt rút hồ sơ tất cả các chương trình.

Canada tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tiên của tháng 4/2023

Bộ di trú Canada (IRCC) đã tổ chức một đợt rút hồ sơ Express Entry (EE) mới trong tuần thứ hai của tháng 4/2023.

Express Entry: Điểm CRS giảm xuống 481 trong đợt rút hồ sơ mới với 7000 ứng viên

IRCC vừa tổ chức rút hồ sơ Express Entry (EE) cho tất cả các chương trình trong tuần thứ ba liên tiếp. Bộ di trú Canada (IRCC) đã gửi 7000