Express Entry System - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Express Entry System

Trang chủ » Express Entry System

Đợt rút hồ sơ Express Entry lớn nhất trong lịch sử với 7.000 thư mời được cấp

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi thư mời cho 7.000 ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 490. Đây là lần rút hồ sơ cho tất cả các chương trình đầu tiên kể từ ngày 18/01. 

IRCC mời 667 ứng viên có bảo lãnh tỉnh bang PNP trong đợt rút thăm Express Entry

Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời (ITA) cho 667 ứng viên với điểm số CRS tối thiểu là 748. Đây là lần rút hồ sơ có mục tiêu lần thứ tư…

Canada công bố Báo cáo thường niên Express Entry năm 2021

Hàng năm, Bộ Di trú Canada (IRCC) đều phát hành một báo cáo thường niên về các chương trình Express Entry – lộ trình nhập cư chính của chính phủ liên bang dành cho những người lao động có tay nghề ở nước ngoài mong muốn trở thành thường trú nhân tại Canada (PR).

Định cư Canada với chương trình Đề cử tỉnh bang Alberta Express Entry diện nhóm ngành ưu tiên

Diện nhóm ngành ưu tiên (Accelerated Tech Pathway) cho phép ứng viên Express Entry có thư mời làm việc trong các ngành ưu tiên ở Alberta đủ điều kiện nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang với quy trình xét duyệt nhanh chóng hơn.

699 ứng viên PNP nhận thư mời Express Entry trong lần rút hồ sơ thứ 5

IRCC đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ 5 trong năm 2023 vào ngày 15/02/2023. Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi thư mời cho 699 ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 791.

Chương trình Alberta Express Entry: Ưu tiên ứng viên có người thân ở Alberta

Vào ngày 18 tháng 1, Chương trình nhập cư diện đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP), đã bổ sung tiêu chí có người thân cư trú tại tỉnh bang này vào danh sách các điều kiện để chọn lọc ứng viên cho chương trình Express Entry của Alberta.

Express Entry Canada: Mời 5500 ứng viên trong đợt rút hồ sơ lần thứ hai năm 2023

Bộ di trú Canada đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ hai trong năm vào ngày 18/01/2023. Bộ Di trú Canada đã cấp thư mời cho 5.500 ứng viên có tổng điểm CRS tối thiểu là 490.

Canada tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tiên trong năm 2023

Canada đã tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tiên trong năm 2023 và là lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 11. IRCC đã gửi thư mời cho 5.500 ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 507.

Express Entry Canada: nhìn lại thành tựu năm 2022 và cập nhật những đổi mới năm 2023

Năm vừa qua là một năm đầy cột mốc đặc biệt đối với hệ thống nhập cư Express Entry của Canada. Việc khởi động lại các đợt rút thăm của tất cả

Canada đã cấp 2000 thư mời cho ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry đầu tháng 8

Canada đã mời 2.000 ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry mới nhất được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Express Entry là một trong những lộ trình định cư nổi bật nhất của Canada dành cho những người lao động tay nghề cao.  Các thư mời đã được cấp […]

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada xác nhận mở lại đợt rút thăm Express Entry

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada xác nhận mở lại đợt rút thăm Express Entry. Bắt đầu từ thứ 4 ngày 6/7/2022, ứng viên diện Tay nghề Liên bang và Lao động tay nghề có kinh nghiệm tại Canada sẽ được nhận thư mời trở lại. Bộ trưởng Bộ Di trú Canada Sean Fraser vừa […]

Yêu cầu các chương trình định cư Canada khi nộp thường trú nhân

I. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Worker Program – Tay nghề kỹ năng Liên Bang Để nộp đơn xin nhập cư theo diện tay nghề theo chương trình định cư canada này, người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây: II. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Trades […]

Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA)

Các ứng viên nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) sẽ đủ điều kiện để đăng ký hồ sơ thường trú nhân tại Canada. Các ứng viên nhận được ITA cũng sẽ nhận được thông báo từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ nên đăng ký chương […]

Chương trình Express Entry đối với định cư tay nghề

I. Tổng quan về chương trình Express Entry  Những người nhập cư có tay nghề cao có thể sử dụng hệ thống Canada’s Express Entry nộp đơn để trở thành thường trú nhân của Canada. Hệ thống chương trình Express Entry quản lý các đơn xin nhập cư có tay nghề cao và chấp nhận […]

Điều kiện nhập cư Canada cho người lao động có tay nghề cao

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, Chính phủ Canada đã triển khai hệ thống Nhập cư Express Entry theo Economic class bao gồm Chương trình Federal Skilled Worker. Dưới hệ thống Express Entry, Người lao động có tay nghề cao của Liên bang trên 347 ngành nghề đủ điều kiện nhập cư canada, để […]