Vợ/chồng hoặc bạn đời của đương đơn có thể nhận được giấy phép lao động mở (Open Work Permit – OWP) trong khi chờ xét duyệt hồ sơ thường trú nhân (PR).

Bộ Di trú Canada (IRCC) thường xét duyệt các hồ sơ xin cấp OWP cho vợ/chồng đương đơn trong vòng 12 tháng. Open Work Permit cho phép vợ/chồng của đương đơn làm việc trong khi chờ quyết định từ IRCC cho hồ sơ PR của gia đình. Loại giấy phép làm việc này có thể giúp giảm thiểu những khó khăn về mặt kinh tế và tinh thần của gia đình đương đơn trong quá trình chờ đợi xét duyệt hồ sơ mà không cần đương đơn phải lựa chọn việc sống với bạn đời của mình hay làm việc tại Canada. 

Cách nộp hồ sơ Open work permit cho vợ/chồng của đương đơn
Cách nộp hồ sơ Open work permit cho vợ/chồng của đương đơn

OWP không giới hạn nhà tuyển dụng hay phạm vi công việc bạn có thể làm và người sở hữu OWP có thể làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào của Canada mà không cần có chứng nhận thư mời làm việc. Loại giấy phép lao động này thường có giá trị trong hai năm hoặc tính đến ngày hết hạn hộ chiếu của người nộp đơn, tùy điều kiện nào đến trước.

Để có được Open Work Permit theo diện vợ chồng, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

    • Hồ sơ thường trú nhân (PR) phải được nộp theo diện bảo lãnh vợ/chồng hoặc bạn đời
    • Người nộp đơn phải cư trú tại cùng địa chỉ với người bảo lãnh (vợ/chồng/bạn đời)
    • Người nộp đơn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ (với tư cách là du khách, du học sinh hoặc đi làm việc)
    • Người nộp đơn và người bảo lãnh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu để đủ điều kiện theo diện bảo lãnh vợ/chồng hoặc bạn đời 

Có thể nộp hồ sơ xin OWP và hồ sơ bảo lãnh cùng lúc. Nếu bạn đã nộp hồ sơ bảo lãnh, bạn có thể nộp đơn xin OWP trực tuyến sau khi nhận được xác nhận từ IRCC.

Nếu vợ/chồng hoặc bạn đời không có tình trạng cư trú hợp lệ khi nộp đơn, về nguyên tắc, IRCC sẽ xử lý hồ sơ xin giấy phép lao động của họ sau khi hồ sơ xin thường trú nhân đã được chấp thuận.

Nếu Anh/ chị cần tư vấn chương trình định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng bấm đăng ký tư vấn tại đây:

Đăng ký tư vấn

Tìm hiểu thêm: Lợi ích từ giấy phép lao động mở SOWP cho vợ/ chồng đi kèm hồ sơ

Canada.com.vn

Share this: