Canada diện bảo lãnh - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Canada diện bảo lãnh

Đợt rút hồ sơ chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2023 đã bắt đầu

Đợt rút hồ sơ chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP) 2023 bắt đầu từ ngày 10/10/2023

Bộ di trú Canada thông báo cập nhật về chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2023

Bộ di trú Canada (IRCC) đã có thông báo về việc cập nhật chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP)