Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP)

Canada cấp Work Permit cho người thân của lao động nước ngoài theo chính sách tạm thời mới

Bắt đầu từ ngày 30/01/2023, các thành viên gia đình của một số lao động nước ngoài tạm thời (TFW) sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Work permit).