Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP)

Canada triển khai Chương Trình Thí Điểm Chủ Lao Động Được Công Nhận (REP) cho lao động nước ngoài tạm thời

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, chính phủ Canada đã thông báo sẽ khởi động Chương Trình Chủ Lao Động Được Công Nhận Thí điểm (REP) vào tháng 9.

Canada cấp Work Permit cho người thân của lao động nước ngoài theo chính sách tạm thời mới

Bắt đầu từ ngày 30/01/2023, các thành viên gia đình của một số lao động nước ngoài tạm thời (TFW) sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Work permit).