CRS - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » CRS

Express Entry Canada: nhìn lại thành tựu năm 2022 và cập nhật những đổi mới năm 2023

Năm vừa qua là một năm đầy cột mốc đặc biệt đối với hệ thống nhập cư Express Entry của Canada. Việc khởi động lại các đợt rút thăm của tất cả

Hệ thống xếp hạng toàn diện – Comprehensive Ranking System (CRS)

Tất cả các ứng viên nhập cư có tay nghề cao đủ điều kiện cho Hệ thống Express Entry sẽ được xếp vào một nhóm các ứng viên. Các ứng viên trong nhóm Express Entry sau đó được xếp hạng bằng cách sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). CRS được sử dụng […]