Tất cả các ứng viên nhập cư có tay nghề cao đủ điều kiện cho Hệ thống Express Entry sẽ được xếp vào một nhóm các ứng viên. Các ứng viên trong nhóm Express Entry sau đó được xếp hạng bằng cách sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). CRS được sử dụng để xác định những người nộp đơn trong nhóm sẽ được mời nộp đơn xin thường trú.

Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)

CRS là một hệ thống cho điểm dựa trên thông tin trong hồ sơ của ứng viên. Những điểm số này cho phép các ứng viên trong nhóm được xếp hạng cạnh tranh với nhau.

Ứng viên được cộng điểm dựa trên các yếu tố sau:

  • Tuổi
  • Trình độ học vấn
  • Thông thạo ngôn ngữ
  • Kinh nghiệm làm việc ở Canada
  • Trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc tại Canada của vợ / 
  • Công việc (Thư mời làm việc đã được xác nhận)
  • Đề cử của tỉnh bang đối với hộ khẩu thường trú
  • Có Anh,chị, em  ở Canada
  • Một số sự kết hợp nhất định giữa các kỹ năng ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc dẫn đến khả năng ứng viên được tuyển dụng cao hơn (khả năng chuyển đổi kỹ năng).

Sử dụng các yếu tố này, ứng viên sẽ được cho điểm trên tổng số điểm tối đa là 1,200 điểm. Các ứng viên được xếp hạng cao nhất sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú (ITA) trong các đợt rút hồ sơ định kỳ.

National Occupation Classification

CRS ưu tiên những ứng viên có khả năng định cư thành công và có tác động tích cực đến nền kinh tế ở Canada. Vì lý do này, việc có một lời mời làm việc được chấp thuận hoặc một đề cử thường trú nhân của tỉnh bang sẽ có tác động rất tích cực đến điểm số của ứng viên.

Có một lời mời làm việc được chấp thuận trong một lĩnh vực quản lý (Phân loại nghề nghiệp quốc gia – National Occupation Classification 00 ) có giá trị 200 điểm, trong khi tất cả các lời mời làm việc khác (NOC O, A, B) có giá trị 50 điểm. Cả hai cách phân bổ điểm sẽ giúp ứng viên tăng số điểm cho hồ sơ của họ. 

Ứng viên sẽ có 600 điểm nếu được nhận đề cử tỉnh bang, sự phân bổ điểm này hầu như sẽ luôn đảm bảo rằng ứng viên sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin thường trú.

Tìm hiểu thêm: Điều kiện nhập cư Canada cho người lao động có tay nghề cao

Canada.com.vn

Share this: