đề cử tỉnh bang PNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » đề cử tỉnh bang PNP

British Columbia, Alberta và Quebec công bố kết quả đề cử tỉnh bang (PNP) cuối tháng 5/2024

Từ ngày 25/5 đến 31/5 vừa qua, các tỉnh bang như British Columbia (B.C.), Quebec và Alberta đã gửi thư mời cho các ứng viên nộp hồ sơ xin bảo lãnh từ tỉnh bang thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). 

Bộ di trú Canada rút hồ sơ Express Entry của 3000 ứng viên CEC* sau hơn 2 năm tạm dừng

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi 3000 thư mời (ITA) trong đợt rút thăm Express Entry vào ngày 31/5/2024

Bộ di trú Canada chính thức chấp nhận bài thi PTE Core cho hồ sơ định cư

Kể từ ngày 30/01/2024, bài thi PTE (Pearson Test of English) Core sẽ được chấp nhận cho mọi chương trình định cư Canada, trừ diện du học SDS (Student Direct Stream). Điều này có nghĩa rằng mọi ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hay ứng viên chương trình Liên bang (Express Entry) […]

Ba tỉnh bang công bố kết quả rút hồ sơ đề cử tỉnh bang (PNP) đầu tiên trong năm 2024

3 tỉnh bang Ontario, British Columbia và Manitoba đã tổ chức đợt rút hồ sơ đầu tiên chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong năm 2024.