Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Canada cấp giấy phép lao động mở cho người nộp hồ sơ theo diện vợ/chồng và bảo lãnh gia đình

Bộ trưởng di trú Sean Fraser đã công bố chính sách mới tạm thời cung cấp giấy phép lao động mở (OWP) cho những người nộp hồ sơ thuộc diện vợ/chồng và bảo lãnh gia đình. Điều kiện cấp giấy phép lao động mở Chính sách mới ông do Sean Fraser ký đã tạo điều […]

Bộ di trú đưa ra các biện pháp mới hỗ trợ nhập cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, ông Sean Fraser đã đưa ra thông báo về những biện pháp hỗ trợ nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình ở Canada.