định cư diện đề cử tỉnh bang - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư diện đề cử tỉnh bang

Cơ hội định cư Canada năm 2023 cho ngành điều dưỡng

Đại dịch Covid đã làm gia tăng nhu cầu nhân lực cho ngành điều dưỡng ở Canada. Một trong những cách để lấp đầy các vị trí còn trống trong ngành là đưa ra những giải pháp định cư giúp tuyển dụng nguồn lực y tá, điều dưỡng từ nước ngoài và mang đến cơ […]