duy trì tình trạng cư trú - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » duy trì tình trạng cư trú

Cách duy trì tình trạng cư trú ở Canada cho ứng viên CEC có PGWP sắp hết hạn

Khi các đợt rút hồ sơ Express Entry tiếp tục nhắm đến các ứng viên PNP, các ứng viên CEC đang ở Canada với PGWP (Post-Graduation Work Permit) đang lo lắng về cách duy trì tình trạng cư trú ở Canada trong khi chờ đợi.

Những điều cần lưu ý để duy trì tình trạng cư trú ở Canada

Việc duy trì tình trạng cư trú cho phép những cá nhân đang tạm trú ở Canada có tình trạng cư trú hợp pháp trong thời gian chờ Bộ di trú IRCC xử lý hồ sơ của họ, nhằm kéo dài thời gian tạm trú.   Theo luật nhập cư Canada, tất cả các cư dân […]