lộ trình PR mới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » lộ trình PR mới

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm dần dù lượng hồ sơ mới vẫn đang tăng

Dữ liệu gần đây nhất của bộ di trú Canada (IRCC) cho thấy hiện còn tồn đọng 802,600 hồ sơ đăng ký trong tổng số 2,274,600 hồ sơ tính đến ngày 31/07. 

Bộ trưởng Di trú thảo luận về lộ trình PR mới dành cho người tạm trú tại Canada

Thông tin chi tiết về lộ trình PR mới dành cho người tạm trú tại Canada vẫn còn rất ít, tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã cho biết một số thông tin về những cân nhắc trong việc xây dựng chính sách hiện tại.  Mục tiêu Canada nhằm đón nhận khoảng 400.000 […]