Dữ liệu gần đây nhất của bộ di trú Canada (IRCC) cho thấy hiện còn tồn đọng 802,600 hồ sơ đăng ký trong tổng số 2,274,600 hồ sơ tính đến ngày 31/07.

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm dần dù lượng hồ sơ mới vẫn đang tăng

So sánh với dữ liệu gần nhất vào ngày 31/05, số lượng hồ sơ tồn đọng đang giảm dần. Trong tháng 5, có 820,000 hồ sơ đăng ký còn tồn đọng trong tổng số 2,248,000 hồ sơ. Điều đáng chú ý là những tháng hè số lượng hồ sơ tăng lên đáng kể, đặc biệt là những hồ sơ xin cấp giấy phép học tập, giấy phép lao động và Visa tạm (dành cho khách du lịch). 

IRCC định nghĩa hồ sơ còn trong kho lưu trữ là những hồ sơ được nộp tới bộ di trú nhưng chưa hoàn tất. Nếu hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục theo dịch vụ tiêu chuẩn, thì hồ sơ đó được xem là còn tồn đọng.

Dịch vụ tiêu chuẩn là khoảng thời gian trung bình mà IRCC sẽ sử dụng để xử lý hồ sơ. Thời gian xử ký sẽ khác nhay tùy thuộc vào từng loại hồ sơ. Ví dụ, hồ sơ xin PR của chương trình Express Entry sẽ cần được xử lý trong 6 tháng trong khi hồ sơ xin giấy phép học tập thì chỉ cần xử lý trong khoảng 60 ngày.

IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% hồ sơ theo dịch vụ tiêu chuẩn và giữ số lượng hồ sơ tồn đọng trong khoảng 20% hoặc thấp hơn. 

Vào năm 2022, IRCC đã xử lý được hơn 5,2 triệu hồ sơ đăng ký trên tất cả các ngành nghề kinh doanh. 

Hồ sơ PR 

Dữ liệu gần đây nhất của IRCC đã chỉ ra rằng có 631,500 hồ sơ xin PR còn trong kho dữ liệu. Trong số này, có 290,500 hồ sơ (chiếm 46%) được xem xét xử lý trong số hồ sơ còn tồn đọng. 

Tổng số lượng hồ sơ đăng ký cho thấy số hồ sơ xin PR còn trong kho lưu trữ ít hơn so với hồi tháng 5, với 640,000 hồ sơ đăng ký, chiếm 48% số lượng hồ sơ chưa được xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn. 

IRCC phân chia hồ sơ PR còn tồn đọng thành 3 nhóm.

Nhóm đầu tiên là nhóm lao động tay nghề cao của Liên Bang theo chương trình Express Entry. IRCC dự đoán lượng hồ sơ tồn đọng chiếm khoảng 20% vào tháng 07/2023 nhưng lượng tồn đọng thực tế chỉ khoảng 16%. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 1 chút so với 15% hồ sơ đăng ký PR còn tồn đọng vào tháng 05/2023. 

Không có sự thay đổi nào đối với các hồ sơ đăng ký Express Entry dành cho các ứng viên chương trình để cử tỉnh bang (PNP).Theo dữ liệu ngày 31/05, 30% lượng hồ sơ theo diện này bị tồn lại, cao hơn 8% so với dự đoán và cao hơn 10% so với mục tiêu là 20%. Việc tồn đọng hồ sơ xin PR của Vợ/chồng, con cái đi kèm chiếm 18%, thấp hơn dự đoán là 24% và thấp hơn 2% so với tháng 5. 

Hồ sơ xin quốc tịch 

Dữ liệu hồ sơ quốc tịch cho thấy có 296,900 hồ sơ còn trong kho lưu trữ, trong số đó có 67,900 hồ sơ chiếm 23% còn tồn đọng. Số lượng hồ sơ tồn đọng này đã giảm 4% so với số liệu của tháng 5. Trong tháng 5 có 27% hồ sơ bị tồn đọng. 

Dữ liệu trong tháng 7 gần như là trùng khớp với dự báo của IRCC về tỷ lệ tồn đọng hồ sơ quốc tịch là 24%. Dự kiến là hồ sơ tồn đọng sẽ tăng lên 26% trong suốt tháng 8 và tháng 9. 

Hồ sơ xin cư trú tạm thời 

Có 902,000 hồ sơ trong kho lưu trữ theo diện cấp giấy phép và Visa cư trú tạm thời. Con số này thấp hơn đáng kể so với 1,3 triệu hồ sơ đăng ký trong tháng 5. 

Giống như diện hồ sơ PR, hồ sơ xin giấy phép cư trú tạm thời cũng chia ra thành 3 nhóm: Visa du học, làm việc, du lịch

Dữ liệu của IRCC cho thấy vào cuối tháng 7, có 47% Visa tạm (TRVs) không được xử lý trong 14 ngày theo dịch vụ tiêu chuẩn. Dữ liệu này có tăng nhẹ so với dữ liệu tháng 5. Trong tháng 5 có 45% Visa du lịch không được xử lý theo dịch vụ tiêu chuẩn. 

Không có sự thay đổi nào giữa tháng 5 và tháng 7 về hồ sơ xin giấy phép học tập. Số lượng tồn đọng hồ sơ này vẫn giữ mức 17%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 20%. 

Lượng tồn đọng hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong tháng 7 là 25%, thấp hơn một chút so với tháng 5 là 27% nhưng vẫn cao hơn lượng hồ sơ tồn đọng được dự đoán là 22%. 

Giải pháp để giảm lượng hồ sơ tồn đọng 

IRCC nói rằng cần có nhiều giải pháp để giảm lượng hồ sơ tạm trú còn tồn đọng như là: 

    • Áp dụng cổng thông tin trực tuyến cho phép ứng viên xin PR có thể nộp hồ sơ trực tuyến 
    • Gia hạn giấy phép làm việc dành cho các du học sinh đã tốt nghiệp có giấy phép bị hết hạn. 
    • Tăng thời gian lưu trú của cha mẹ và ông bà tại Canada theo diện Super Visa lên thành 5 năm với quyền chọn gia hạn thêm 2 năm. 
    • Mở rộng đối tượng diện du học ưu tiên bao gồm thêm 7 quốc gia
    • Mở rộng điều kiện cấp giấy phép lao động dành cho các thành viên trong gia đình của lao động nước ngoài tạm thời. 

CUAET 

IRCC lưu ý rằng có xấp xỉ 15% đơn xin cấp Visa cư trú tạm thời (Visa du lịch) và 71% đơn xin cấp PR trong kho lưu trữ là từ chương trình visa tạm thời cho người Ukraine và gia đình (CUAET). IRCC đã nhận 1,191,619 hồ sơ thông qua chương trình CUAET trước khi chương trình dừng nhận đơn đăng ký vào ngày 15/07. Theo chương trình CUAET, ứng viên có thể nộp hồ sơ xin TRV để nhập cư vào Canada nhưng cũng có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động vào cùng thời điểm.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: