rút hồ sơ Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » rút hồ sơ Express Entry

Canada tổ chức đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tiên trong năm 2024

Bộ di trú (IRCC) đã gửi thư mời ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tiên của năm 2024. 

Yếu tố kinh nghiệm làm việc trong tổng điểm CRS Express Entry

Nếu bạn nộp hồ sơ nhập cư Canada thông qua 1 trong 3 chương trình trong hệ thống Express Entry, các yếu tố ảnh hưởng đến điểm số CRS là cực kỳ quan trọng để cân nhắc từ những bước chuẩn bị đầu tiên.

Số lượng thư mời (ITA) tiếp tục tăng trong đợt rút hồ sơ Express Entry mới nhất 

Đây là lần thứ năm Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các diện chương trình kể từ ngày 6 tháng 7 và số lượng thư mời (ITA) cấp ra gia tăng đều đặn. IRCC đã cấp 2.750 thư mời nộp hồ sơ (ITA) và điểm […]