Skilled Worker Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Skilled Worker Express Entry

Lần đầu tiên hệ thống Express Entry chọn ứng viên lao động tay nghề nước ngoài từ sau năm 2020

Cơ hội định cư Canada ngày càng được mở rộng khi hệ thống Express Entry bắt đầu chọn các ứng cử viên lao động tay nghề nước ngoài. Bộ Di trú Canada (IRCC) đã mời tổng cộng 1.500 ứng viên Express Entry nộp hồ sơ thường trú nhân. Tổng điểm sàn CRS của đợt rút […]

Định cư Canada diện Skilled Worker Express Entry là gì?

Express Entry (EE) là chương trình nhập cư của Chính phủ Liên Bang cho diện Skilled Worker Canada (Federal Skilled Worker), được giới thiệu vào 01/2015. Đây là chương trình nhập cư sử dụng hệ thống chấm điểm định cư để quản lý đơn ứng tuyển thường trú tại Canada.  Đôi nét về Chương trình định […]