start-up visa Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » start-up visa Canada

Start-Up Visa Canada là gì?

Start-Up Visa là chương trình đinh cư liên bang, được chính thức vận hạnh vào năm 2018 sau 5 năm thử nghiệm. Chương trình này có thể đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cũng như góp phần không nhỏ cho sự phát triển cho nền kinh tế Canada. Chương trình này dành cho […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN START-UP VISA

Chương trình định cư Canada diện Start-up Visa dành cho những doanh nhân tài năng đến định cư tại Canada để khởi nghiệp và phát triển ý tưởng kinh doanh sáng tạo đổi mới, có tiềm năng đem lại lợi ích kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân Canada. Vợ/chồng và con […]