study permit - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » study permit

Canada đang xem xét chính sách cho phép du học sinh làm việc 30 giờ/tuần

Mới đây, Bộ trưởng Di trú Canada đã công bố và đưa ra nhiều biện pháp nhằm cải thiện chương trình sinh viên quốc tế vào đầu năm 2024.

Khả năng sở hữu đồng thời Giấy phép học tập và Giấy phép lao động Canada

Nếu đáp ứng được một số yêu cầu nhất định, một người nước ngoài sẽ có khả năng sở hữu đồng thời giấy phép học tập (Study permit) và giấy phép lao động (Work permit) cùng một lúc.

Bộ di trú Canada lần đầu cập nhật thông tin về Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) sau 10 năm

Bộ di trú cập nhật thêm yêu cầu mới về việc cấp PGWP và Study permit góp phần giúp giảm thiểu các trường hợp gian lận, bảo vệ du học sinh có nhu cầu học tập thực sự

Du học sinh tại Canada có được phép làm thêm không? 

Du học sinh Canada được phép làm thêm nếu sở hữu Giấy phép du học (Study Permit) kèm theo thông tin cho phép được làm việc bên trong hoặc…