study permit - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » study permit

Du học sinh tại Canada có được phép làm thêm không? 

Du học sinh Canada được phép làm thêm nếu sở hữu Giấy phép du học (Study Permit) kèm theo thông tin cho phép được làm việc bên trong hoặc…