study permit - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » study permit

Bộ di trú Canada lần đầu cập nhật thông tin về Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) sau 10 năm

Bộ di trú cập nhật thêm yêu cầu mới về việc cấp PGWP và Study permit góp phần giúp giảm thiểu các trường hợp gian lận, bảo vệ du học sinh có nhu cầu học tập thực sự

Du học sinh tại Canada có được phép làm thêm không? 

Du học sinh Canada được phép làm thêm nếu sở hữu Giấy phép du học (Study Permit) kèm theo thông tin cho phép được làm việc bên trong hoặc…