Super visa cho ông bà và ba mẹ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Super visa cho ông bà và ba mẹ

Canada tăng thời gian lưu trú cho Visa Cha mẹ và Ông bà lên 5 năm mỗi lần nhập cảnh

Canada quyết định tăng thời gian lưu trú cho visa cha mẹ và ông bà lên 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Di trú có thể chỉ định các công ty bảo hiểm quốc tế cung cấp bảo hiểm cho những người xin Super Visa trong tương lai. IRCC […]

Dự luật mới về Super Visa cho ông bà và ba mẹ của người nhập cư

Nếu dự luật mới về Super Visa được thông qua, thời gian lưu trú tại Canada cho người thân như ông bà, ba mẹ sẽ dài hơn. Thành viên Nghị viện Canada – ông Kyle Seeback đang đề xuất một dự luật mới để hỗ trợ các bậc ông bà và cha mẹ đến Canada […]