thư mời ITA - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thư mời ITA

Các ngành nghề có khả năng nhận ITA cao từ Express Entry trong năm 2023

Dữ liệu mới đây của chính phủ Canada đã cung cấp thêm chi tiết về đặc điểm của những ứng viên nhận được thư mời theo chương trình Express Entry từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023.

Thay đổi thông tin hồ sơ Express Entry sau khi nhận được thư mời (ITA)

Hồ sơ Express Entry cũng như tổng số điểm CRS có thể thay đổi sau khi ứng viên nhận được Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA).

Số lượng thư mời (ITA) tiếp tục tăng trong đợt rút hồ sơ Express Entry mới nhất 

Đây là lần thứ năm Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các diện chương trình kể từ ngày 6 tháng 7 và số lượng thư mời (ITA) cấp ra gia tăng đều đặn. IRCC đã cấp 2.750 thư mời nộp hồ sơ (ITA) và điểm […]