Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ ba trong tháng.

Bộ đã cấp 1.980 thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong đợt rút hồ sơ chung này.

Các ứng viên được yêu cầu phải có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 524.

Đợt rút hồ sơ này diễn ra sau hai đợt rút hồ sơ trong hệ thống Express Entry ngày 12 và 13/03. Trong đợt rút hồ sơ chung ngày 12/03, có 2.850 thư mời được cấp và điểm CRS tối thiểu là 525. Đến thời điểm này, đây là điểm tối thiểu thấp nhất trong đợt rút hồ sơ chung của năm.

Số điểm này đã giảm 9 điểm so với đợt rút hồ sơ chung gần đây nhất vào ngày 28/03 và giảm 21 điểm so với đợt rút hồ sơ chung đầu tiên của năm 2024 vào ngày 10/01. Trong đợt rút hồ sơ chung, Bộ di trú Canada (IRCC) sẽ xem xét hồ sơ của ứng viên từ mọi chương trình và mọi danh mục. 

Đợt rút hồ sơ ngày 13/03 là đợt rút hồ sơ theo danh mục nhóm ngành vận tải dành cho các ứng viên thuộc hệ thống Expess Entry. Các ứng viên cần có điểm CRS tối thiểu là 430. Đây là đợt rút hồ sơ theo danh mục đầu tiên kể từ ngày 20/12/2023.

Kể từ khi các đợt rút hồ sơ theo danh mục được áp dụng, Bộ di trú Canada (IRCC) đã mời 2.645 ứng viên thuộc nhóm ngành vận tải.

Bộ di trú Canada mời 1980 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry chung ngày 2532024


Tóm tắt kết quả rút hồ sơ năm 2024 

Thời gian  Đợt rút hồ sơ  Số ITA được cấp  Điểm CRS tối thiểu 
25/03  Chung  1.980  524 
13/03  Nhóm ngành vận tải  975  430 
12/03  Chung  2.850  525 
29/02  Ứng viên giỏi tiếng Pháp  2.500  336 
28/02  Chung  1.470  534 
16/02  Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  150  437 
14/02  Nhóm ngành y tế  3.500  422 
13/02  Chung  1.490  535 
01/02  Ứng viên giỏi tiếng Pháp  7.000  365 
31/01  Chung  730  541 
23/01  Chung  1.040  543 
10/01  Chung  1.510  546 

Rút hồ sơ theo danh mục 

Rút hồ sơ theo danh mục đã được áp dụng từ tháng 05/2023, đây là phương tiện để Bộ di trú Canada (IRCC) xác định các ứng viên Express Entry có kỹ năng và đáp ứng các tiêu chí của các nhóm ngành đang có nhu cầu và cấp ITA cho họ. 

Bộ đã tạo ra sáu danh mục tiếp tục nhận hồ sơ trong năm 2024: 

  • Nhóm ngành y tế 
  • Các nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) 
  • Các nhóm ngành kỹ thuật như thợ mộc, thợ sửa ống nước, nhà thầu 
  • Nhóm ngành vận tải 
  • Nhóm ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Nhóm ứng viên giỏi tiếng Pháp 

Các danh mục này phản ánh tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng của Canada cũng như nhiệm vụ quảng bá tiếng Pháp ra bên ngoài Quebec của Bộ di trú Canada (IRCC). Kể từ khi được ra mắt, các ứng viên giỏi tiếng Pháp là nhóm nhận được số lượng ITA nhiều nhất.

Hệ thống Express Entry 

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP), Lao động có Kinh nghiệm ở Canada (CEC) và Chương trình Nhóm thợ Lành nghề Liên bang (FSTP).

Ứng viên từ mọi chương trình được chấm điểm dựa trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Hệ thống chấm điểm thí sinh dựa trên các tiêu chí vốn nhân lực như khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc và độ tuổi.

Các ứng viên nhận được điểm tổng kết cao nhất có khả năng nhận được thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho Bộ di trú Canada (IRCC) để trở thành thường trú nhân.

Ứng viên sẽ nhận được quyết định cuối cùng trong vòng sáu tháng kể từ khi nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho Bộ di trú Canada (IRCC).


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: