Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên Express Entry trong đợt rút hồ sơ thứ hai của tháng 03. 

Bộ đã cấp 975 thư mời nộp hồ sơ (ITA) theo danh mục các nhóm ngành vận tải. 

Bộ di trú Canada (IRCC) cũng đã cấp thư mời nộp hồ sơ (ITA) vào ngày 12/03. Đợt rút hồ sơ chung này đã mời 2.850 ứng viên và đã xem xét hồ sơ của ứng viên từ cả ba chương trình do hệ thống Express Entry quản lý và sử dụng điểm CRS làm tiêu chí chính để chấm điểm.  

Ứng viên được yêu cầu điểm CRS tối thiểu là 525, đã giảm 9 điểm so với đợt rút hồ sơ chung ngày 28/02. Đây cũng là điểm CRS tối thiểu thấp nhất trong các đợt rút hồ sơ chung tính đến thời điểm này của năm.  

Trong tháng 02, Bộ đã tổ chức 6 đợt rút hồ sơ và gửi thư mời cho 16,110 ứng viên. Đợt rút hồ sơ đầu tiên và cuối cùng của tháng 02 dựa theo danh mục các cá nhân có trình độ tiếng Pháp tốt. Đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 01/02 và 7.000 ứng viên với điểm CRS tối thiểu là 365 đã được gửi thư mời. Đợt còn lại diễn ra vào ngày 29/02 và 2.500 ứng viên với điểm CRS tối thiểu là 336 đã được gửi thư mời, đây cũng là đợt rút hồ sơ có điểm số CRS thấp nhất tính đến thời điểm này trong năm. 

Bốn đợt rút hồ sơ còn lại có thêm hai đợt rút theo danh mục. Một đợt diễn ra vào ngày 14/02 và đã mời 3.500 ứng viên nhóm ngành y tế với điểm CRS tối thiểu là 422. Đợt còn lại được tổ chức vào ngày 16/02 và đã mời 150 ứng viên trong nhóm ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp với điểm số tối thiểu là 437. 

Cuối cùng, Bộ di trú Canada (IRCC) đã tổ chức hai đợt rút hồ sơ chung Express Entry trong tháng 02. Vào ngày 13/02, Bộ đã gửi thư mời cho 1.490 ứng viên với điểm CRS tối thiểu là 535. Ngày 28/02, có 1.470 ứng viên được gửi thư mời với điểm CRS tối thiểu là 534.

Bộ di trú mời 975 ứng viên Express Entry ngành vận tải lần đầu trong năm 2024


Ngày  Danh mục rút hồ sơ  Số thư mời  CRS tối thiểu 
13/03  Nhóm ngành vận tải  975  430 
12/03  Chung  2.850  525 
29/02  Trình độ tiếng Pháp tốt  2.500  336 
28/02  Chung  1.470  534 
16/02  Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  150  437 
14/02  Nhóm ngành y tế  3.500  422 
13/02  Chung  1.490  535 
01/02  Trình độ tiếng Pháp tốt  7.000  365 
31/01  Chung  730  541 
23/01  Chung  1.040  543 
10/01  Chung  1.510  546 

Rút hồ sơ theo danh mục 

Trong các đợt rút hồ sơ chung, ứng viên được đánh giá dựa trên điểm CRS từ tất cả các chương trình do hệ thống Express Entry quản lý. Không giống với các đợt rút chung này, rút hồ sơ theo danh mục hướng mục tiêu đến các ứng viên trong hệ thống Express Entry đáp ứng các chỉ tiêu thuộc các nhóm ngành đang có nhu cầu cụ thể.

Loại hình này đã được ra mắt từ tháng 05/2023 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực quan trọng của Canada. Có sáu loại danh mục mà ứng viên thuộc hệ thống Express Entry đủ yêu cầu có thể nhận được thư mời nộp hồ sơ (ITA): 

  • Nhóm ngành y tế 
  • Nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) 
  • Nhóm ngành kỹ thuật như thợ mộc, thợ sửa ống nước, nhà thầu 
  • Nhóm ngành vận tải 
  • Nhóm ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Trình độ tiếng Pháp tốt 

Các đợt rút thăm này có thể là lợi thế đối với ứng viên trong hệ thống Express Entry. Tính đến thời điểm này trong năm, điểm CRS trung bình trong các đợt rút hồ sơ theo danh mục thấp hơn so với điểm của các đợt rút hồ sơ chung.

Ví dụ, trong bốn đợt rút hồ sơ theo danh mục, điểm tối thiểu cao nhất là 437 và thấp nhất là 336.

Ngược lại, tính đến tháng 03/2024 chưa có đợt rút hồ sơ chung nào có điểm CRS tối thiểu thấp hơn 534.

Hệ thống Express Entry 

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ đăng ký cho ba chương trình nhập cư diện đóng góp kinh tế nổi bật nhất của Canada: Chương trình Lao động tay nghề Liên bang (FSWP), Lao động có kinh nghiệm ở Canada (CEC), Chương trình Nhóm thợ lành nghề Liên bang (FSTP).

Các ứng viên tự đánh giá rằng mình đủ điều kiện của một trong các chương trình này có thể tải hồ sơ lên trang web của IRCC và nhận về điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của mình. CRS chấm điểm dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, khả năng ngôn ngữ và độ tuổi.

Các ứng viên trong hệ thống Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm CRS. Những người có điểm cao nhất có nhiều khả năng nhận được thư mời nộp hồ sơ (ITA) để trở thành thường trú nhân (PR). 

Khi nhận được ITA, ứng viên có 60 ngày để nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến Bộ di trú Canada (IRCC).


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: