Hệ thống Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Hệ thống Express Entry

Bộ di trú Canada mời 975 ứng viên Express Entry ngành vận tải lần đầu trong năm 2024

Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên Express Entry trong đợt rút hồ sơ thứ hai của tháng 03. 

Cách cải thiện điểm số CRS trên hệ thống Express Entry

Express Entry là hệ thống tạo ra nguồn dân số nhập cư lớn nhất của Canada. Để cải thiện điểm số CRS dành cho những ứng viên trên 30 tuổi

Lần đầu tiên hệ thống Express Entry chọn ứng viên lao động tay nghề nước ngoài từ sau năm 2020

Cơ hội định cư Canada ngày càng được mở rộng khi hệ thống Express Entry bắt đầu chọn các ứng cử viên lao động tay nghề nước ngoài. Bộ Di trú Canada (IRCC) đã mời tổng cộng 1.500 ứng viên Express Entry nộp hồ sơ thường trú nhân. Tổng điểm sàn CRS của đợt rút […]