Bộ di trú Canada đã cấp thư mời nộp hồ sơ (ITA) trong đợt rút hồ sơ ngày 10/10/2023. IRCC đã mời 3,725 ứng viên trong đợt rút hồ sơ chung. 

Ứng viên cần đạt điểm số tối thiểu trong hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 500. Đợt rút hồ sơ này theo sau 3 đợt rút hồ sơ liên tiếp trong tuần lễ 25/09. 

Đợt rút hồ sơ lần đầu vào ngày 26/09 đã mời 3,000 ứng viên với điểm số CRS tối thiểu là 504 trong đợt rút hồ sơ chung. 

Đợt rút thứ 2 vào ngày 27/09 đã mời 500 ứng viên thuộc danh mục ứng viên nói tiếng Pháp. Những ứng viên này cần đạt điểm số CRS tối thiểu là 472. 

Đợt rút hồ sơ cuối cùng vào ngày 28/09 đã mời 600 ứng viên có điểm số CRS tối thiểu là 354. Đây là đợt rút hồ sơ theo danh mục đầu tiên dành cho ứng viên trong ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp. 

Đợt rút hồ sơ này có ý nghĩa là IRCC hiện tại đã bắt đầu mời những ứng viên đủ điều kiện theo mục tiêu rút hồ sơ từ 6 danh mục mới.

IRCC cấp 3,725 thư mời cho ứng viên trong đợt rút hồ sơ chung toàn chương trình ngày 10102023


IRCC công bố báo cáo chương trình Express Entry cuối năm 2022

Vào ngày 26/09 IRCC đã công bố báo cáo hàng năm của chương trình Express Entry

Tổng cộng có 24 đợt rút hồ sơ chương trình Express Entry trong năm 2022 tương ứng với 46,539 thư mởi ITA đã được gửi. Con số này ít hơn 59% thư mời ITA vào năm 2021 (114,431).

Điều này phần lớn là do việc rút hồ sơ của chương trình Express Entry dành cho Lao động Liên bang tay nghề cao có tạm dừng trong khoảng từ 09/2021 đến tháng 07/2022

Thư mời ITA chương trình Express Entry trong năm 2022 đã được gửi cho 19,258 ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang, 18,895 ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Cuối cùng có 8,386 thư mời ITA đã được gửi cho ứng viên chương trình lao động tay nghề liên bang. IRCC không mời các ứng viên Express Entry chương trình nhóm thợ lành nghề liên bang trong năm 2022.

Các ứng viên được liệt kê trong danh sách các ngành nghề như kỹ sư phần mềm, nhà thiết kế, nhà phát triển hệ thống máy tính, lập trình viên là những ngành nghề phổ biến nhất nhận được thư mời ITA. Giám sát dịch vụ ăn uống và đầu bếp cũng là ngành phổ biến được nhận thư mời ITA.

Hơn 30,000 thư ITA đã được gửi cho cư dân của Canada. Các thư ITA còn lại đã được gửi đến ứng viên là cư dân Ấn Độ (3,787) và Nigeria (1,730).

Lựa chọn ứng viên theo các danh mục cụ thể

Chính phủ Canada đã có thay đổi đối với Đạo luật bảo vệ người nhập cư và người ti nạn vào tháng 06/2022, cho phép Bộ Trưởng Bộ di trú lựa chọn các ứng viên dựa theo trên các đặc điểm chính hỗ trợ những ưu tiên kinh tế của Canada, chẳng hạn như kinh nghiệm cụ thể hoặc nói được tiếng Pháp.

Trong tháng 05/2023, IRCC đã công bố 6 danh mục mới của chương trình Express Entry. Các danh mục này là:

  • Y tế
  • Chuyên gia STEM
  • Kỹ thuật
  • Vận tải
  • Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp
  • Ứng viên giỏi tiếng Pháp 

Các danh mục này đã được lựa chọn sau khi IRCC thảo luận với đối tác, các bên liên quan và chính phủ tỉnh bang.

Ở một số khía cạnh, các danh mục mới này phản ánh các diện chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), cho phép chính phủ tỉnh bang lựa cho ứng viên nhập cư theo diện đóng góp kinh tế có khả năng hòa nhập thành công nhất vào nền kinh tế của tỉnh.

Những ứng viên này thường được lựa chọn dựa theo những đặc tính cụ thể như khả năng ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề có nhu cầu.

Chương trình PNP đề cử các ứng viên cấp tỉnh và tăng cường hồ sơ xin thường trú nhân, trong khi việc rút hồ sơ dựa trên lựa chọn các danh mục mới là mời ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp đến IRCC để có PR.

Chương trình Express Entry

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên gồm chương trình Lao động tay nghề liên bang, nhóm thợ lành nghề liên bang và ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Để đủ điều kiện tham gia Express Entry, ứng viên cần đạt điểm số tối thiểu CRS dựa trên những đặc tính thuộc nhân lực như kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, ngành nghề, tuổi tác và trình độ học vấn. Mỗi thuộc tính sẽ có giá trị điểm cụ thể. Những ứng viên đạt điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời ITA trong đợt rút hồ sơ của Express Entry.

Sau khi ứng viên xác định rằng họ đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry, bước tiếp theo là tải hồ sơ của họ lên website của bộ di trú và chờ nhận thư mời ITA.

Các ứng viên được cấp ITA sau đó có thể nộp hồ sơ xin PR. IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% hồ sơ trong vòng 6 tháng.

Tóm tắt kết quả các đợt rút hồ sơ từ tháng 06/2023 đến nay.

Ngày  Chương trình  Số lượng thư mời (ITAs)  Điểm CRS tối thiểu 
28/09  Nhóm nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp  600  354 
27/09  Nhóm tiếng Pháp  500  472 
26/09  Tất cả chương trình  3,000  504 
20/09  Nhóm vận tải  1,000  435 
19/09  Tất cả chương trình  3,200  531 
15/08  Tất cả chương trình  4,300  496 
03/08  Nhóm kỹ thuật  1,500  388 
02/08  Nhóm tiếng Pháp  800  435 
01/08  Tất cả chương trình  2,000  517 
12/07  Nhóm tiếng Pháp  3,800  375 
11/07  Tất cả chương trình  800  505 
07/07  Nhóm tiếng Pháp  2,300  439 
06/07  Nhóm y tế  1500  463 
05/07  Nhóm STEM  500  486 
04/07  Tất cả chương trình  700  511 
28/06  Nhóm y tế  500  476 
27/06  Tất cả chương trình  4,300  486 
08/06  Tất cả chương trình  4,800  486 

Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: