Bộ Di trú Canada (IRCC) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Bộ Di trú Canada (IRCC)

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã thông qua bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho ứng viên nhập cư

IRCC gần đây đã thông qua việc chỉ định sử dụng một bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho những người nộp hồ sơ nhập cư Canada theo diện đóng góp kinh tế (bao gồm diện đầu tư doanh nhân và lao động tay nghề).  Dự kiến bài kiểm tra ngôn ngữ mới sẽ được […]