Y Tế Canada Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Y Tế Canada

Trang chủ » Y Tế Canada

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec có những chính sách nào cho cư dân?

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec là một phần trong chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn cầu do Cơ quan bảo hiểm y tế công cộng Québec (RAMQ) phối hợp cùng chương trình bảo hiểm bệnh viện Québec quản lý. Tất cả cư dân sống tại Québec đều có quyền tham gia […]

Chính sách phúc lợi y tế tại Saskatchewan dành cho người mới nhập cư Canada

Nộp đơn xin Thẻ bảo hiểm y tế là bước đầu tiên để thường trú nhân nhận được phúc lợi y tế tại Saskatchewan. Dưới đây là một số thông tin về điều kiện, quy trình đăng ký thẻ cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Saskatchewan. Điều kiện hưởng bảo hiểm […]