British Columbia là tỉnh cực tây của Canada, được xác định bởi đường bờ biển Thái Bình Dương và các dãy núi, và là quê hương của thành phố lớn thứ ba của Canada, Vancouver. Nền kinh tế của tỉnh rất đa dạng và phụ thuộc vào lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên mạnh mẽ, tập trung vào lâm nghiệp và khai khoáng. Văn hóa của British Columbia là sự kết hợp độc đáo giữa ảnh hưởng của Châu Âu, Châu Á, các Những Bộ tộc Đầu tiên (First Nations), và tám khu vực của nó đều mang đến những nét năng động và đa dạng.

Chương trình Đề cử tỉnh bang Bristish Columbia – British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP)

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) nhằm đẩy nhanh quá trình cho những người muốn có được tình trạng thường trú nhân Canada và những người có ý định định cư lâu dài tại British Columbia.

Chương trình được điều hành bởi chính phủ British Columbia với sự hợp tác của sở di trú liên bang, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Các ứng cử viên quan tâm phải tuân theo một quy trình gồm hai giai đoạn: nộp đơn xin đề cử cho chính quyền tỉnh bang, và sau đó, nếu được đề cử, nộp đơn xin thường trú cho chính phủ liên bang.

IRCC phân bổ cho BCPNP một số lượng đề cử hạn chế mỗi năm.

BCPNP chấp nhận các đơn đăng ký theo ba hạng mục chính: Skills Immigration, Express Entry BC, Entrepreneur Immigration đi cùng với các dòng định cư British Columbia riêng.

1. Skills Immigration

  • Skilled Workers
  • Healthcare Professionals
  • International Graduates
  • International Post – Graduates 
  • Entry-level and semi-skilled workers 

2. Express Entry

  • Skilled workers 
  • Healthcare Professionals
  • International Graduates
  • International Post – Graduates

3. Entrepreneur Immigration

  • Entrepreneur Stream
  • Entrepreneur – Regional Pilot 
  • Strategic Projects 

BC PNP Tech

BC PNP Tech cho phép các quan chức nhập cư British Columbia xúc tiến việc xử lý các ứng viên nhập cư cho các ngành công nghệ có nhu cầu.

Thông qua rút thăm hàng tuần, thư mời được cấp cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại một trong 29 nghề đủ điều kiện trong lĩnh vực công nghệ BC.

BC PNP Tech ưu tiên các ứng dụng lĩnh vực công nghệ theo các luồng nhập cư BC hiện có. Các ứng cử viên vẫn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của danh mục hoặc dòng nhập cư hiện hành của British Columbia, bao gồm cả lời mời làm việc tối thiểu một năm từ bằng B.C. người thuê lao động.

Các danh mục đủ điều kiện: Skilled Workers, Healthcare Professionals, International Graduates, International Post-Graduates and Entry-Level and Semi-Skilled Workers.

Các ngành nghề được nhắm mục tiêu

BC PNP sẽ cộng thêm điểm cho các ứng viên có nghề nghiệp xuất hiện trong danh sách các nghề có nhu cầu cao được công bố trong Ấn bản Triển vọng Thị trường Lao động 2018 của BC.

BC PNP rút hồ sơ

BC PNP sẽ gửi ITA định kỳ đển  các ứng cử viên cho việc đề cử theo một trong các dòng đủ điều kiện của BC PNP:

  • Skills Immigration: Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled
  • Express Entry BC: Skilled Worker, International Graduate
  • Entrepreneur Immigration

Thời gian xử lý

BC PNP ước tính thời gian xử lý 2-3 tháng đối với các đơn xin đề cử theo diện Skills Immigration và Express Entry BC.

Đối với các đơn đăng ký theo diện Entrepreneur Immigration, BC PNP ước tính thời gian xử lý 6 tuần kể từ ngày đăng ký, cho giai đoạn Thông báo Điểm Đăng ký. Thời gian xử lý 4 tuần nữa phải được tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cho đến khi có thông báo quyết định (ở giai đoạn cấp giấy phép lao động).

Ở cấp liên bang, IRCC hiện đang xử lý các đơn đăng ký ứng cử viên không phải Express Entry của tỉnh trong vòng 15-19 tháng. Đối với các dòng Express Entry, áp dụng mức trung bình chung là 6 tháng.

Canada.com.vn

Share this: