Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) cung cấp một quy trình nhập cư tuyệt vời cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn muốn định cư lâu dài tại đây. Hạng mục Kinh doanh BCPNP nhắm đến những cá nhân có giá trị ròng cao muốn đầu tư và điều hành một doanh nghiệp ở British Columbia và cuối cùng định cư tại tỉnh. Các dòng bao gồm:

  • Entrepreneur Immigration
  • Regional Pilot
  • Strategic Projects

Các chương trình định cư British Columbia

Khi tỉnh thiết lập các mục tiêu đề cử cho chương trình, ưu tiên được ưu tiên cho các ứng cử viên thể hiện tiềm năng cao nhất theo hệ thống tính điểm, để tạo ra một doanh nghiệp thành công và đóng góp lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh.

Dòng nhập cư Doanh nhân nhắm đến các nhà quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp muốn đầu tư vào các doanh nghiệp của British Columbia.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

  • Giá trị ròng cá nhân tối thiểu là 600.000 đô la, thu được một cách hợp pháp.
  • Đầu tư tối thiểu 200.000 đô la vào một doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoặc để mua và cải thiện một doanh nghiệp hiện có ở BC.
  • Tạo ít nhất một công việc toàn thời gian mới trong doanh nghiệp của bạn cho công dân Canada hoặc thường trú nhân.
  • Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada Cấp độ 4 Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở mỗi năng lực trong bốn năng lực: nghe, nói, đọc và viết, TRƯỚC THỜI GIAN NỘP ĐỀ CỬ.
  • Kinh nghiệm kinh doanh và / hoặc quản lý phù hợp.
  • Có, hoặc đủ điều kiện, tình trạng nhập cư tạm thời hợp pháp ở Canada.
  • Đã được nhận hợp pháp vào quốc gia nơi bạn hiện đang cư trú.

Quy trình nộp đơn

Có một số giai đoạn để có được một nơi cư trú lâu dài và định cư tại British Columbia thông qua Dòng Doanh nhân:

Bước 1: Đăng ký

Hoàn thành đăng ký trực tuyến bao gồm khái niệm kinh doanh ngắn hạn và trả khoản phí không hoàn lại là $ 300. Các ứng cử viên được cho điểm dựa trên thông tin họ cung cấp và được đưa vào một nhóm trong sáu tháng hoặc 180 ngày, hoặc cho đến khi họ nhận được lời mời.

Bước 2: Lời mời

British Columbia thực hiện rút hồ sơ thường xuyên, trung bình một lần mỗi tháng cho dòng Doanh nhân. Các ứng viên được mời nộp đơn có bốn tháng để nộp đơn hoàn chỉnh. Điểm số có tính đến khả năng tiếng Anh, độ tuổi và kinh nghiệm làm việc của Canada. Các ứng cử viên có thể cải thiện điểm số của họ khi ở trong nhóm, bao gồm bằng cách gửi một khái niệm kinh doanh mới.

Bước 3: Đánh giá Giá trị Thực

Các ứng viên nhận được lời mời nộp đơn sẽ được đánh giá giá trị ròng bởi một nhà cung cấp đủ điều kiện, người là một kế toán điều lệ chuyên nghiệp. Việc xem xét bao gồm số lượng và nguồn quỹ và các tài liệu hỗ trợ. Ứng viên chịu trách nhiệm về mọi chi phí.

Bước 4: Nộp đơn

Ứng viên có bốn tháng hoặc 120 ngày để nộp đơn khi nhận được lời mời. Ứng viên có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn. Các ứng viên được chấp thuận phải ký một thỏa thuận thực hiện với B.C. Sau đó, họ có 20 tháng hoặc 610 ngày để thực hiện đề xuất kinh doanh của mình.

Bước 5: Xây dựng Doanh nghiệp

Các ứng cử viên nhận được thư ủng hộ từ BC. để nộp đơn cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada để xin giấy phép làm việc hai năm. Các ứng cử viên và người phụ thuộc của họ phải đến B.C. với giấy phép lao động hợp lệ trong vòng 12 tháng hoặc 365 ngày kể từ khi nhận được thư xác nhận. 20 tháng để triển khai công việc kinh doanh bắt đầu khi ứng viên đến làm việc. Vào cuối kỳ, các ứng viên phải nộp báo cáo cuối cùng cho Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia.

Bước 6: Đề cử Thường trú

Các ứng cử viên đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận thực hiện của họ được đề cử làm thường trú nhân Canada bởi B.C.

Những người phụ thuộc (nếu có) cũng sẽ nhận được đề cử.

Chương trình Entrepreneur Immigration – Regional Pilot nhằm thu hút các doanh nhân có động lực và kinh nghiệm mở công việc kinh doanh trong các cộng đồng nhỏ hơn của British Columbia và đóng góp vào nhu cầu lao động cụ thể của họ.

Ban đầu nó được triển khai vào năm 2019 với tư cách là một chương trình thử nghiệm kéo dài hai năm, nhưng sau đó đã được kéo dài cho đến năm 2024.

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho các ứng cử viên

  • Giá trị tài sản ròng tối thiểu 300.000 đô la.
  • Tối thiểu $ 100.000 trong các khoản đầu tư kinh doanh đủ điều kiện.
  • Sở hữu tối thiểu 51% đối với doanh nghiệp mới.
  • Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada CLB 4 Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở mỗi năng lực trong bốn năng lực: nghe, nói, đọc và viết.
  • Tạo ít nhất một công việc toàn thời gian mới cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.
  • Tiến hành một chuyến thăm khám phá ở khu vực cộng đồng muốn nhắm đến

Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với cộng đồng

  • Dân số dưới 75.000 người.
  • Nằm ngoài 30 km của một đô thị với hơn 75.000 dân.
  • Thể hiện năng lực hỗ trợ doanh nhân thông qua mạng lưới các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp và định cư đã được thiết lập.

Các tính năng chính của chương trình

  • Sự tham gia của cộng đồng: Các cộng đồng tham gia tích cực tham gia vào việc thu hút doanh nhân nước ngoài, và giúp họ ổn định sau khi đến.
  • BC PNP Referrals: Các cộng đồng có thể giới thiệu các doanh nhân nước ngoài đến BC PNP. Các ứng cử viên phải đã đến thăm cộng đồng và có một đề xuất kinh doanh phù hợp với các ưu tiên kinh tế của nó.
  • Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng: Các cộng đồng tham gia có quyền truy cập vào các dịch vụ của Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng BC PNP chuyên dụng.
  • Thư mời và Ưu tiên: Đăng ký ứng viên được giới thiệu là một nhóm BC PNP riêng biệt. Thư mời hàng tháng được phát hành cho những ứng viên có điểm số tốt nhất. Những người được mời đã được xử lý ưu tiên. 

   B.C. Dòng Dự án Chiến lược – Nhập cư Doanh nhân hỗ trợ các công ty do nước ngoài kiểm soát thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện tại BC với sự gia nhập kịp thời của các nhân viên quản lý, chuyên môn hoặc kỹ thuật chủ chốt nước ngoài, những người có ý định trở thành thường trú nhân của Canada và định cư tại B.C.

   Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với công ty

    • Đầu tư vốn cổ phần tối thiểu là 500.000 đô la.
    • Tạo ít nhất ba công việc mới cho công dân hoặc thường trú nhân Canada cho mỗi nhân viên chủ chốt nước ngoài được đề xuất (với tối đa năm nhân viên chủ chốt).
    • Thành lập hoặc mua và mở rộng một công ty ở BC.

   Quy trình nộp đơn

    1. Chuyến thăm khám phá đến BC
    2. Thảo luận đề xuất với các quan chức BC PNP và đăng ký sự quan tâm của công ty để áp dụng
    3. Nộp đơn 
    4. Nếu được chấp thuận, công ty sẽ ký Thỏa thuận Hiệu suất với BC. Một thư hỗ trợ giấy phép lao động được cấp cho mỗi nhân viên chủ chốt để họ có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc hai năm từ IRCC.
    5. Sau khi hoàn tất giấy phép lao động, nếu công ty đáp ứng các điều khoản và điều kiện của Performance Agreement, các nhân viên chủ chốt sẽ được đề cử làm thường trú nhân. Đăng ký tư vấn

     Canada.com.vn

Share this: