Một khi đã được xác nhận tư cách thường trú nhân Canada (permanent resident – PR) , bạn hầu như được hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada, ngoại trừ quyền bầu cử và làm một số công việc đòi hỏi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, thường trú nhân (PR) không có được các biện pháp bảo vệ và đặc quyền như công dân Canada. Nếu bạn phạm tội nghiêm trọng với tư cách là thường trú nhân, bạn có thể phải mất thường trú nhân Canada và rời Canada vĩnh viễn.

4 trường hợp mà một người có thể bị mất hoặc không còn thường trú nhân Canada:

  1. Không có mặt ở Canada ít nhất 730 ngày (2 năm) trong 5 năm gần nhất. (được phép cộng dồn, không cần liên tục)
  2. Tự nguyện từ bỏ PR
  3. Được xem là “inadmissible to Canada”. Có nhiều trường hợp được xem là “inadmissible to Canada”, Ví dụ:
    • Nguy hại đến an ninh quốc gia
    • Các vi phạm liên quan đến nhân quyền
    • Phạm tội nghiêm trọng. (Lưu ý việc lái xe trong khi sử dụng ma túy hoặc rượu bia gây tai nạn có thể coi là phạm tội nghiêm trọng và có thể mất PR)
  4. Trở thành công dân Canada
Việc PR Card hết hạn, hoặc không gia hạn PR Card không làm mất PR Status của bạn.
Canada.com.vn
Share this: