Business Immigration - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Business Immigration

Chương trình British Columbia Business Immigration

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) cung cấp một quy trình nhập cư tuyệt vời cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn muốn định cư lâu dài tại đây. Hạng mục Kinh doanh BCPNP nhắm đến những cá nhân có giá trị ròng cao muốn đầu tư và điều hành một […]