Chương trình bảo lãnh ông bà ba mẹ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình bảo lãnh ông bà ba mẹ

IRCC thông báo đã hoàn thành đợt rút hồ sơ bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ năm 2022

IRCC thông báo rằng họ đã hoàn thành việc gửi khoảng 23.100 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên bảo lãnh Chương trình Ông bà và Ba mẹ trong năm 2022.