chương trình đề cử tỉnh bang Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình đề cử tỉnh bang Canada

British Columbia, Manitoba và Saskatchewan mở các đợt rút thăm hồ sơ mới

Tuần trước, ba tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). Sắp tới, British Columbia, Manitoba và Saskatchewan sẽ mở các đợt rút thăm hồ sơ mới. Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) đều […]

Kết quả hồ sơ diện đề cử tỉnh bang Canada trong tháng 4/2022

Các tỉnh bang của Canada đã gửi đi gần 3.000 thư mời nộp đơn xin bảo lãnh bang theo Chương trình định cư diện Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tháng Tư.   PNP là một chương trình nhập cư do chính phủ liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ cùng quản lý. Chương trình […]

Canada có bao nhiêu tỉnh bang? Tỉnh bang nào dễ định cư nhất?

Canada có bao nhiêu tỉnh bang? Bang nào dễ định cư nhất Canada? Sẽ có chương trình định cư nào của tỉnh bang mà bạn phù hợp? Tất cả sẽ được giải đáp qua những thông tin sau đây. 1. Canada có bao nhiêu tỉnh bang? Hiện Tại Canada có 10 tiểu bang (tỉnh bang) và 3 vùng […]