Các tỉnh bang của Canada đã gửi đi gần 3.000 thư mời nộp đơn xin bảo lãnh bang theo Chương trình định cư diện Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tháng Tư.  

PNP là một chương trình nhập cư do chính phủ liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ cùng quản lý. Chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada có cơ hội tạo ra các diện chương trình định cư riêng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động và các mục tiêu phát triển kinh tế của từng khu vực. 

Canada đã ra mắt chương trình nhập cư diện Đề cử Tỉnh bang vào năm 1998 nhằm phổ biến lợi ích của việc nhập cư một cách đồng đều trên các tỉnh bang, đồng thời khuyến khích nhập cư đến các tỉnh nhỏ hơn và các khu vực thưa dân của đất nước. Ngày nay, PNP chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tỷ lệ nhập cư theo diện đóng góp kinh tế (Economic class) đến hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada. Trên thực tế, nhiều tỉnh bang nhỏ hơn của Canada như Newfoundland và Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phần lớn đều phụ thuộc vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động ở đây. Đến năm 2024, chỉ riêng diện chương trình PNPs dự kiến ​​sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận làm thường trú nhân.

Chương trình Đề cư Tỉnh bang qua hệ thống Express Entry

Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đều có ít nhất một diện chương trình PNP có liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, là hệ thống quản lý cho ba nhánh chương trình nhập cư chính của Canada: Canada Experience Class (CEC), Federal Skilled Worker Program (FSWP) và Federal Skilled Trades Program (FSTP). Các chương trình PNP có liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP “nâng cao”, cho phép một tỉnh bang chọn ra các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry và mời họ nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang.

Hai tháng vừa qua là thời gian IRCC gửi nhiều Thư mời nộp hồ sơ đến các ứng viên PNP nhiều nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 4, 1.554 ứng viên đã được mời trong hai đợt rút thăm Express Entry dành riêng cho PNP.

Ngoài ra, một tin tức đáng mong chờ gần đây là Bộ trưởng Di trú Canada Sean Fraser đã thông báo sẽ tiếp tục rút thăm hồ sơ từ hệ thống Express Entry đối với các ứng viên Chương trình FSWP và CEC vào đầu tháng Bảy. Đồng thời, Bộ trưởng tuyên bố rằng phần lớn các hồ sơ mới trên hệ thống Express Entry sẽ được xử lý trong thời gian tiêu chuẩn sáu tháng của IRCC.

Alberta

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta
 Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta

Vào tháng 4, Alberta đã công bố kết quả bốc thăm hồ sơ theo Chương trình Alberta Advantage Immigration Program (AAIP). Tỉnh bang này đã mời 250 ứng viên nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang vào ngày 14 tháng 4 dưới hệ thống Alberta Express Entry.

British Columbia

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) tổ chức bốc thăm hàng tuần và mời các ứng viên có điểm số cao nhất nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang dưới hệ thống Express Entry British Columbia, diện định cư trình độ – kỹ năng (Skills Immigration) và diện nhân tài công nghệ (Tech Streams). Chỉ trong tháng 4, hơn 665 ứng viên đã nhận được thư mời nộp hồ sơ từ tỉnh bang BC.

Manitoba

Manitoba thường xuyên gửi thư mời thông qua ba diện chương trình chính: Lao động có tay nghề ở Manitoba (Skilled Workers in Manitoba), Lao động có tay nghề ở nước ngoài (Skilled Workers Overseas) và Du học sinh (International Education Stream). Tỉnh đã tổ chức hai đợt rút thăm vào tháng trước, lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4 và lần thứ hai vào ngày 22 tháng 4. Tổng cộng 526 Thư mời nộp hồ sơ đã được phát hành, trong đó 76 thư được gửi cho các ứng viên có hồ sơ hợp lệ trên hệ thống Express Entry.

Đồng thời, để tiến hành chính sách nhập cư đặc biệt dành cho công dân Ukraine, Manitoba cũng đang tổ chức các đợt rút thăm hồ sơ EOI thường xuyên cho những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của chương trình MPNP và bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại ở Ukraine. Vào ngày 13 tháng 4, tỉnh bang đã tổ chức một đợt bốc thăm như vậy và gửi đi 20 thư mời.

Ontario

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP) đã gửi tổng cộng 1.335 thư mời vào tháng 4 thông qua hai đợt rút thăm.

Lần rút thăm đầu tiên được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 và tỉnh đã mời 1.034 ứng viên đủ điều kiện cho chương trình Express Entry Skilled Trades dành cho Thợ lành nghề của Ontario.

Hai ngày sau, vào ngày 28 tháng 4, tỉnh đã mời 301 ứng viên đủ điều kiện nhập cư vào Canada thông qua chương trình Express Entry French-Speaking Skilled Worker (FSSW) – Công nhân có tay nghề nói tiếng Pháp của Ontario.

Vào tháng 4, OINP cũng thông báo sẽ làm việc với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Toronto (TBDC) để phát triển và khởi động Chương trình Thí điểm Nhập cư Doanh nhân trong hai năm. Dự án thí điểm nhằm giúp 100 doanh nhân nhập cư thành lập và phát triển các doanh nghiệp trên toàn tỉnh bên ngoài Khu vực Trung tâm Toronto (Great Toronto Area). Các khoản đầu tư và việc làm mà các doanh nghiệp này tạo ra sẽ giúp hỗ trợ các khu vực cần được giúp đỡ nhiều nhất để phục hồi sau COVID-19.

Đảo Hoàng tử 

Chương trình đề cử tỉnh bang Đảo Hoàng tử
 Chương trình đề cử tỉnh bang Đảo Hoàng tử

Các đợt rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) được lên lịch và tổ chức mỗi tháng một lần. PEI PNP đã tổ chức bốc thăm vào ngày 21 tháng 4 và mời 141 ứng viên từ chương trình Labour Impact và các ứng viên từ hệ thống Express Entry, và 11 ứng viên từ chương trình Business Impact. 

Quebec

Những người muốn định cư ở Quebec được đánh giá theo một hệ thống khác so với những ứng viên muốn định cư ở những nơi khác tại Canada. Các chương trình nhập cư của Quebec do tỉnh bang quản lý và khác biệt với các chương trình nhập cư của Canada nói chung.

Vào ngày 7 tháng 4, Cơ quan di trú Quebec (MIFI) đã mời 33 ứng viên nộp hồ sơ theo Chương trình Lao động tay nghề Quebec (Quebec Regular Skilled Worker Program – QSWP). Các ứng viên phải có hồ sơ trong hệ thống Arrima Expression of Interest và có thư mời làm việc hợp lệ bên ngoài khu vực đô thị Montreal (Montreal Metropolitan).

Nếu Anh/ chị cần tư vấn chương trình định cư Canada diện tỉnh bang (PNP), vui lòng bấm đăng ký tư vấn tại đây:

Đăng ký tư vấn

Tìm hiểu thêm: 10 cơ hội nghề nghiệp cho người nhập cư Canada

Canada.com.vn

Share this: