điểm số CRS - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » điểm số CRS

Cách cải thiện điểm số CRS trên hệ thống Express Entry

Express Entry là hệ thống tạo ra nguồn dân số nhập cư lớn nhất của Canada. Để cải thiện điểm số CRS dành cho những ứng viên trên 30 tuổi