Định cư nguồn nhân lực - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Định cư nguồn nhân lực

Định cư nguồn nhân lực – Express Entry streams

Ontario quản lý hạng mục Định cư nguồn nhân lực – Human Capital Category nhằm nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh bang Ontario. OINP điều hành 3 […]