Ontario quản lý hạng mục Định cư nguồn nhân lực – Human Capital Category nhằm nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh bang Ontario.

OINP điều hành 3 dòng liên quan đến Express Entry:

  • The French-speaking skilled workers
  • The Human Capital Priorities
  • The Skilled Trades

Cả ba stream này đều bị động, có nghĩa là các ứng viên  không nộp đơn trực tiếp cho OINP để được đề cử mà họ phải đợi tỉnh chọn họ từ nhóm Express Entry của liên bang và mời họ đăng ký đề cử.

Để được xem xét theo bất kỳ stream nào trong số này, các ứng viên quan tâm trước tiên phải đủ tiêu chuẩn theo một trong các chương trình liên bang, cụ thể Federal Skilled Worker Program (FSWP) hoặc Canadian Experience Class (CEC).

Việc rút hồ sơ trên hệ thống OINP

OINP sẽ gửi Notifications of Interest (NOIs) định đến các ứng viên trong nhóm Express Entry và mời họ đăng ký đề cử theo một trong các stream trong Express Entry của OINP . Các chi tiết và phương pháp được sử dụng sẽ được công bố sau khi kết thúc rút hồ sơ.

Dòng lao động có tay nghề nói tiếng Pháp

Dòng này nhắm mục tiêu đến các ứng viên nói tiếng Pháp và cũng có trình độ tiếng Anh muốn sống và làm việc tại tỉnh bang Ontario. Để đủ điều kiện theo dòng này, người nộp đơn phải có:

  • Hồ sơ hoạt động dưới  hệ thống Federal Express Entry của Liên bang và đủ điều kiện cho chương trình FSWP hoặc CEC.
  • Có tối thiểu 1 năm toàn thời gian hoặc toàn thời gian kinh nghiệm làm việc tương đương theo nghề nghiệp NOC cấp 0, A hoặc B, trong 5 năm qua nếu nộp đơn theo chương trình FSWP hoặc trong 3 năm qua nếu nộp đơn theo chương trình CEC.
  • Có bằng tương đương Cử nhân Canada hoặc cao hơn.
  • Trình độ ngôn ngữ tối thiểu của NCLC 7 tiếng Pháp và CLB 6 tiếng Anh.
  • Ý định cư trú tại Tỉnh Ontario.
  • Cư trú với tình trạng hợp pháp ở Canada, nếu có
  • Bằng chứng về quỹ thanh toán bắt buộc

   Dòng ưu tiên nguồn lao động nhập cư

   OINP gửi Notifications of Interest (NOI) định kỳ trong suốt cả năm. Dòng này được thiết kế cho những người lao động có tay nghề cao muốn sống và làm việc tại Ontario. Ngoài ra, những người này đã được chứng minh kỹ năng và khả năng để tự lập thành công tại tỉnh bang.

   Để đủ điều kiện theo dòng này, người đăng ký phải có:

    • Hồ sơ vẫn còn ongoing dưới  hệ thống Federal Express Entry và đủ điều kiện cho chương trình FSWP hoặc CEC.
    • Có tối thiểu 1 năm toàn thời gian hoặc toàn thời gian kinh nghiệm làm việc tương đương theo nghề nghiệp NOC cấp 0, A hoặc B, trong 5 năm qua nếu nộp đơn theo chương trình FSWP hoặc trong 3 năm qua nếu nộp đơn theo chương trình CEC.
    • Có bằng tương đương Cử nhân Canada hoặc cao hơn.
    • Trình độ ngôn ngữ của CLB / NCLC 7 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
    • Ý định cư trú tại Tỉnh Ontario.
    • Cư trú với tình trạng hợp pháp ở Canada, nếu có.
    • Bằng chứng về quỹ thanh toán bắt buộc.
    • Điểm trên Hệ thống xếp hạng toàn diện tối thiểu của Express Entry sẽ được xác định trong các kỳ rút hồ sơ.

   Rút hồ sơ dòng ưu tiên nguồn lao động nhập cư – lĩnh vực công nghệ:

   Ontario nhắm mục tiêu đến sáu ngành nghề cụ thể trong lĩnh vực công nghệ từ nhóm Express Entry. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên, ứng viên phải có kinh nghiệm nằm trong một trong 6 nghề để đủ điều kiện.

    • Software engineers and designers (NOC 2173)
    • Computer programmers and interactive media developers (NOC 2174)
    • Computer engineers (NOC 2147)
    • Web designers and developers (NOC 2175)
    • Database analysts and data administrators (NOC 2172)
    • Computer and information systems managers (NOC 0213)

   Skilled Trades Stream

   Dòng này nhắm mục tiêu đến những người lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực đủ điều kiện, những người sống và làm việc hợp pháp ở Ontario vào thời điểm nộp đơn của họ. Để đủ điều kiện theo dòng này, người nộp đơn phải có:

   Hồ sơ hoạt động dưới  hệ thống Federal Express Entry của Liên bang và đủ điều kiện cho chương trình CEC

    • Có ít nhất 12 tháng, tích lũy hoặc liên tục có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian được trả lương ở Ontario trong vòng hai năm trước khi có NOI, thuộc nhóm nhỏ 633 của NOC, hoặc các nhóm chính 72, 73 hoặc 82.
    • Bằng chứng về giấy phép hoặc chứng nhận của Ontario nếu về yêu cầu nghề nghiệp.
    • Giấy phép lao động hợp lệ và đang cư trú tại Ontario tại thời điểm nộp đơn.
    • Ngôn ngữ tối thiểu CLB/ NCLC 5  hoặc trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
    • Bằng chứng về quỹ thanh toán bắt buộc.

   Quy trình nộp hồ sơ

   Ontario sẽ chọn những ứng viên đủ điều kiện từ Express Entry Pool. Ứng viên phải:

   Các ứng cử viên được chọn sẽ nhận được Notification of Interest (NOI) từ Ontario và sau đó có thể nộp đơn xin đề cử theo Chương trình Đề cử Nhập cư  tỉnh bang Ontario. Đơn xin đề cử phải được nộp trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ khi nhận NOI. Lệ phí đăng ký $ 1500 là đến hạn tại thời điểm này.

   Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được giấy chứng nhận đề cử và 600 điểm theo hồ sơ Express Entry của họ. Trong lần rút hồ sơ Express Entry tiếp theo, họ sẽ nhận được lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). ITA phải được gửi trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được.

   Tìm hiểu thêm: Chương trình đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP)

   Canada.com.vn

Share this: