đợt rút thăm - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » đợt rút thăm

British Columbia, Manitoba và Saskatchewan mở các đợt rút thăm hồ sơ mới

Tuần trước, ba tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). Sắp tới, British Columbia, Manitoba và Saskatchewan sẽ mở các đợt rút thăm hồ sơ mới. Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) đều […]