giao thông tại Manitoba - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » giao thông tại Manitoba

Giao thông tại Manitoba thuận lợi cho việc kinh doanh

Giao thông tại Manitoba đem lại sự thuận lợi cho các công việc kinh doanh, giao thương qua lại. Vì Manitoba nằm ở vị trí trung tâm Bắc Mỹ, đây là vùng trọng điểm của Hành lang thương mại lục địa, gắn kết Canada với thị trường hơn 100 triệu dân ở trung tâm Bắc […]