IMM Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » IMM Canada

Đề xuất mở rộng dịch vụ giúp người mới nhập cư nhanh chóng thích nghi cuộc sống tại Canada

Bộ di trú Canada đã công bố kết quả của cuộc tham vấn giữa các bên liên quan CFP 2024.  IRCC điều hành Chương trình định cư và Chương trình hỗ trợ tái định cư để giúp những người mới đến nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống mới tại Canada. Bộ di trú […]

Thị trường lao động Canada: Mức lương tối thiểu chính thức tăng ở 6 tỉnh bang Canada

Người dân Canada ở 6 tỉnh bang sẽ chính thức được tăng mức lương tối thiểu theo giờ tính đến ngày 01/10/2023

Canada được xếp hạng là quốc gia tốt thứ 2 trên thế giới năm 2023

Theo bảng xếp hạng các Quốc gia Tốt nhất năm 2023 của US News, Canada đứng thứ hai trên thế giới về tổng thể trong năm nay