nhập cảnh vào Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » nhập cảnh vào Canada

Những hành vi phạm tội phổ biến có thể khiến bạn bị cấm nhập cảnh vào Canada

Nhìn chung, nếu một hành vi được cho là phạm tội tại một quốc gia nơi diễn ra hành vi đó, cũng giống như hành vi phạm tội xảy ra tại Canada, thì điều này sẽ khiến cho một cá nhân có khả năng bị cấm nhập cảnh vào Canada.