Parents and Grandparents Program - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Parents and Grandparents Program

Canada chào đón 500.000 người nhập cư trong năm 2025 

Canada vừa công bố kế hoạch nhập cư cho năm 2023 – 2025. Canada đặt mục tiêu chào đón 465.000 người nhập cư mới năm 2023.

IRCC thông báo đã hoàn thành đợt rút hồ sơ bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ năm 2022

IRCC thông báo rằng họ đã hoàn thành việc gửi khoảng 23.100 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên bảo lãnh Chương trình Ông bà và Ba mẹ trong năm 2022.

Dự báo tổng quan về nhập cư Canada năm 2023 – Cơ hội du học và định cư

Cuộc điều tra dân số gần đây nhất tiết lộ rằng người nhập cư hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất từ ​​trước đến nay trong tổng dân số Canada (23%), đánh bại kỷ lục đã được thiết lập trước đó 100 năm.

Lợi ích của Chương trình bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ (PGP)

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh ông bà và ba mẹ của mình đến Cananda theo diện chương trình ông bà và ba mẹ (PGP).