PR canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PR canada

Canada đang xử lý một lượng lớn hồ sơ cấp thẻ PR còn tồn đọng

Canada đang có một lượng lớn hồ sơ xin cấp thẻ PR còn tồn đọng trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi yêu cầu văn phòng cấp hộ chiếu của nước này đảm nhận luôn vai trò cấp thẻ cho những người nhập cư mới. Mặc dù theo tiêu chuẩn dịch vụ của Bộ […]