Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang đầu tháng 5/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên nộp hồ sơ định cư theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang tương ứng.