IRCC gần đây đã thông qua việc chỉ định sử dụng một bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho những người nộp hồ sơ nhập cư Canada theo diện đóng góp kinh tế (bao gồm diện đầu tư doanh nhân và lao động tay nghề). 

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã thông qua bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho ứng viên nhập cư
Bộ Di trú Canada (IRCC) đã thông qua bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho ứng viên nhập cư

Dự kiến bài kiểm tra ngôn ngữ mới sẽ được áp dụng trong nửa đầu năm 2023. Hiện chỉ có bốn bài thi ngôn ngữ chính được chính phủ chỉ định và chấp nhận: IELTS và CELPIP cho tiếng Anh, bên cạnh đó là TEF và TCF cho tiếng Pháp. 

IRCC cho biết bất chấp một số thách thức ban đầu trong đại dịch, số lượng các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định vẫn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của những người nộp hồ sơ nhập cư và quốc tịch. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tổ chức cung cấp bài kiểm tra ngôn ngữ mong muốn được chính phủ chỉ định là nguyên nhân khiến IRCC cân nhắc về việc cải thiện hệ thống kiểm tra.  

Hiện tại, quy trình xét duyệt và chỉ định một tổ chức kiểm tra ngôn ngữ mất nhiều thời gian, phức tạp và có thể “không hoàn toàn minh bạch”.  IRCC cho biết sẽ tìm kiếm các sáng kiến ​​và cải tiến tiềm năng trong vòng 12 tháng tới. Nếu được thực hiện, những thay đổi này dự kiến ​​sẽ dẫn đến nhiều tổ chức hơn nữa quan tâm đến việc xin chỉ định từ chính phủ. Hiện tại, không có giới hạn về số lượng nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra ngôn ngữ tiềm năng và các thỏa thuận hợp đồng mà IRCC có thể sẽ tiến hành. 

Vai trò và trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến các bài kiểm tra ngôn ngữ hiện chưa được xác định rõ ràng và có các chính sách thực thi cũng như quy định vận hành khá nhập nhằng. Đội ngũ phụ trách quản lý việc chỉ định kiểm tra ngôn ngữ tại IRCC, một bộ phận của Chi cục Nhập cư, phải cân bằng công việc quản lý hồ sơ với việc thúc đẩy các ưu tiên chính sách mới. 

Một số chi tiết về các ưu tiên chính sách đã được biên soạn lại. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của IRCC là hoàn thành và ký thỏa thuận dịch vụ với một đơn vị mới để ban hành chỉ định chính thức và quá trình triển khai có thể bắt đầu. Các ưu tiên trung hạn bao gồm tiến hành phân tích chính sách về các vấn đề phát sinh liên quan. Sau đó, các ưu tiên dài hạn là tập trung vào việc xem xét rộng hơn khung chỉ định ngôn ngữ, bao gồm các tiêu chí chỉ định cốt lõi và các tác động có thể tạo ra liên quan đến các mức chuẩn trình độ thông thạo ngôn ngữ. 

IRCC đang xem xét liên kết khung tham chiếu CLB với khung CEFR 

IRCC hiện đang xem xét lại Khung tham chiếu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB), vì một số lo ngại rằng khung này quá chi tiết cho mục đích kiểm tra so với Khung tham chiếu chung của Châu Âu (CEFR). Thay vì đánh giá điểm trên thang điểm từ một đến bảy, khung tham chiếu CEFR đánh giá điểm theo thang điểm chữ và số: A1, A2, B1, B2, C1 và C2. 

IRCC cũng cho biết cần phải nghiên cứu thêm về các cấp độ CLB để đảm bảo rằng tất cả các cấu trúc kiểm tra ngôn ngữ đã được phê duyệt là tương đương về mức độ khó và mục đích kiểm tra. 

Các bài kiểm tra tiếng Pháp cũng cần được chú trọng 

Mục đích chính sách và thiết kế của các sáng kiến này cần phải phù hợp và phù hợp với các ưu tiên khác của bộ, đặc biệt là nhiệm vụ của IRCC trong việc hỗ trợ nhập cư bằng tiếng Pháp trên toàn quốc. 

“Sẽ có nhiều nhu cầu hơn đối với các tổ chức được chỉ định của Pháp để tăng năng lực thử nghiệm và sự quan tâm lớn hơn từ các tổ chức thử nghiệm mới của Pháp đang tìm kiếm sự chỉ định,” bản ghi nhớ cho biết. “Trong khi các tổ chức cung cấp TEF và TCF được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, công việc này sẽ giúp Bộ định vị tốt hơn bất kỳ sự gia tăng tiềm năng nào về nhu cầu, bao gồm cả việc thông qua một quy trình hiệu quả hơn để chỉ định các bài kiểm tra tiếng Pháp bổ sung.” 

Tìm hiểu thêm: Bộ trưởng Bộ Di trú Canada xác nhận mở lại đợt rút thăm Express Entry

Canada.com.vn

Share this: