Lao động có kinh nghiệm tại Canada (CEC) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Lao động có kinh nghiệm tại Canada (CEC)

Thay đổi thông tin hồ sơ Express Entry sau khi nhận được thư mời (ITA)

Hồ sơ Express Entry cũng như tổng số điểm CRS có thể thay đổi sau khi ứng viên nhận được Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA).

Cách duy trì tình trạng cư trú ở Canada cho ứng viên CEC có PGWP sắp hết hạn

Khi các đợt rút hồ sơ Express Entry tiếp tục nhắm đến các ứng viên PNP, các ứng viên CEC đang ở Canada với PGWP (Post-Graduation Work Permit) đang lo lắng về cách duy trì tình trạng cư trú ở Canada trong khi chờ đợi.

Canada mời 3750 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry cuối tháng 9

Canada đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các chương trình vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Đây là đợt rút thăm thứ bảy cho tất cả các chương trình kể từ khi các đợt rút thăm Express Entry được khởi động lại vào ngày 6 tháng 7.   IRCC đã […]

Canada đã cấp 2000 thư mời cho ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry đầu tháng 8

Canada đã mời 2.000 ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry mới nhất được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Express Entry là một trong những lộ trình định cư nổi bật nhất của Canada dành cho những người lao động tay nghề cao.  Các thư mời đã được cấp […]