Định cư Ontario - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Định cư Ontario

Trang chủ » Định cư Ontario

Tỉnh bang Ontario rút hồ sơ các ngành nông nghiệp và xây dựng

Ontario đã gửi 295 thư mời nộp hồ sơ trong lần rút hồ sơ bày tỏ nguyện vọng (EOI) diện lao động có thư mời làm việc trong nhóm ngành nhu cầu cao.

Ontario và Saskatchewan tuyển dụng thêm 40,000 vị trí mới

Trên tất cả các lĩnh vực, số lượng vị trí tuyển dụng đã tăng 3,8% trong tháng 9, lên 994.800 vị trí còn trống ở Canada. Phần lớn những công việc mới được bổ sung này là ở Ontario và Saskatchewan.

Thường trú nhân Ontario: Ontario mời sinh viên đã tốt nghiệp và người lao động quốc tế trong 5 đợt rút hồ sơ PNP

Trong hai ngày qua, Ontario đã tổ chức 5 lần rút hồ sơ mời các ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Khoảng 1.493 ứng cử viên nhập cư hiện đang tiến gần một bước nữa để trở thành thường trú nhân Ontario. Ontario mời sinh viên đã tốt nghiệp và người […]

Chương trình định cư tỉnh bang Ontario

Định cư tỉnh bang Ontario – Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, nơi có Ottawa là thủ đô của quốc gia và thành phố lớn nhất của nó là Toronto. Đây là tỉnh bang sản xuất hàng đầu của Canada và có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, phần lớn […]

Dòng Sinh Viên Quốc Tế Canada – International Students streams

Ontario quản lý hạng mục Nguồn nhân lực nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế Canada có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh Ontario. Dưới hạng mục này, OINP có hai dòng liên quan đến […]

Định cư nguồn nhân lực – Express Entry streams

Ontario quản lý hạng mục Định cư nguồn nhân lực – Human Capital Category nhằm nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh bang Ontario. OINP điều hành 3 […]

Hạng mục định cư diện tay nghề Ontario

Hạng mục Định cư diện tay nghề Ontario – Employer Job offer Category thay thế hạng mục Employer Pre-Screened sự khác biệt chính là ứng viên sẽ nộp hồ sơ, không phải nhà tuyển dụng.  Các cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo hạng mục này nếu họ có sự hỗ trợ của một […]

Định cư Ontario diện doanh nhân (Entrepreneur Stream) – Business Category

Định cư Ontario diện doanh nhân – Ontario Entrepreneur Stream (OES) nhằm vào các cá nhân từ bên ngoài Canada, những người muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp đã tồn tại ở Ontario. Các bước nộp hồ sơ Chương trình Định cư Ontario diện doanh nhân Dòng Doanh nhân bao gồm […]