Ontario quản lý hạng mục Nguồn nhân lực nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế Canada có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh Ontario.

Dưới hạng mục này, OINP có hai dòng liên quan đến sinh viên quốc tế Canada: 

  • Sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ (Master Graduate Streams)
  • Sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ (PhD Graduate Streams)

Để được xem xét theo một trong các dòng này, các ứng viên cần hoàn tất chương trình học ở Ontario, theo các chương trình đủ điều kiện. Ngoài ra, lời mời làm việc từ các nhà tuyển dụng Ontario không bắt buộc đối với những dòng này. Lượng hồ sơ cho hai dòng này thuộc hệ thống Expression of Interest của Ontario.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

1. Dòng tốt nghiệp Thạc sĩ (Master Graduate Streams)

Dòng này mang lại cơ hội có được thường trú nhân cho sinh viên quốc tế đã lấy bằng thạc sĩ tại Ontario mà không yêu cầu lời mời làm việc (job offer) 

Để đủ điều kiện đăng ký, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Tốt nghiệp chương trình cấp bằng Thạc sĩ từ một cơ sở đủ điều kiện định cư ở Ontario, có ít nhất một năm toàn thời gian.
  • Đạt được ngôn ngữ tối thiểu CLB / NCLC 7 hoặc trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Cư trú hợp pháp ở Ontario trong ít nhất một năm trong hai năm gần đây.
  • Có đủ tài chính.
  • Có ý định sống và làm việc tại Ontario, và phải có tư cách pháp nhân hợp pháp ở Ontario hoặc nước ngoài. Lưu ý: hồ sơ nộp từ các nơi khác ở Canada sẽ không được chấp nhận.
  • Hồ sơ phải được nộp trong vòng hai năm kể từ khi hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp bằng thạc sĩ.

2. Dòng tốt nghiệp Tiến sĩ (PhD Graduate Streams)

Dòng này cung cấp cho sinh viên quốc tế cơ hội trở thành thường trú nhân cho những người có bằng Tiến sĩ từ Ontario mà không yêu cầu lời mời làm việc (job offer) 

Để đủ điều kiện đăng ký, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Tốt nghiệp chương trình cấp bằng Tiến sĩ tại một cơ sở đủ điều kiện ở Ontario và đã hoàn thành ít nhất hai năm toàn thời gian.
  • Cư trú hợp pháp ở Ontario trong ít nhất một năm trong hai năm gần đây.
  • Có đủ tài chính.
  • Có ý định sống và làm việc tại Ontario.
  • Đơn đăng ký phải được nộp trong vòng hai năm kể từ khi hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp bằng Tiến sĩ.

Quy trình nộp hồ sơ

  • Ứng viên có thể gửi hồ sơ thông qua hệ thống Expression of Interest system của Ontario vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
  • Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được mời nộp đơn vào OINP.
  • Sau đó, các ứng cử viên phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến dưới Cổng thông tin nộp hồ sơ điện tử của Ontario và gửi tất cả các giấy tờ liên quan. Phí xử lý hồ sơ là $1,500 khi nộp theo dòng này.
  • Nếu đơn được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được Thư đề cử và phải nộp đơn xin thường trú cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng sáu tháng.

Tìm hiểu thêm: Chương trình đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP)

Canada.com.vn

Share this: