giữ trẻ tại Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » giữ trẻ tại Canada

Giữ trẻ tại Canada: thông tin hữu ích cho người mới nhập cư Canada

Khi đến Canada học tập, làm việc hay đầu tư định cư, hầu hết các bậc cha mẹ đều quan tâm đến việc sinh sống học tập cho con cái của mình. Trẻ phụ thuộc (dưới 22 tuổi) sẽ được đi học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, với các trẻ […]