Canada đã ban hành hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ xin Open Work Permit mới (Giấy phép làm việc mở) hoặc gia hạn giấy phép đang có đối với những người sở hữu Post Graduate Work Permit (Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp).

Bộ trưởng Di trú Sean Fraser lần đầu công bố biện pháp đặc biệt này vào tháng Tư. Trong tuần vừa qua, Bộ trưởng xác nhận rằng việc ban hành các hướng dẫn cụ thể hơn đã bị trì hoãn do lỗi kỹ thuật.  

Hướng dẫn này áp dụng cho những ứng viên sở hữu PGWP hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thông thường, PGWP là loại giấy phép làm việc chỉ được cấp một lần duy nhất. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp các chương trình học chính quy đủ điều kiện có thể nhận được giấy phép làm việc mở trong tối đa ba năm. Tuy nhiên, giải pháp mới này sẽ cho phép những người có PGWP đủ điều kiện gia hạn giấy phép lao động của họ hoặc nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới thêm 18 tháng. 

IRCC cho biết bạn không thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động này tại cửa hải quan. Tất cả các hồ sơ xin giấy phép lao động theo chính sách này phải được nộp trực tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Những người hiện đang ở Canada cũng sẽ có thể làm việc trong thời gian tạm thời trong khi giấy phép của họ đang được gia hạn hoặc giấy phép mới đang được cấp. 

Người sở hữu PGWP hiện tại có thể nộp hồ sơ xin Open Work Permit mới
Người sở hữu PGWP hiện tại có thể nộp hồ sơ xin Open Work Permit mới

Các giải pháp này sẽ ảnh hưởng đến từng ứng viên theo những cách khác nhau. Bộ Di trú đưa ra một số tình huống như sau:

-PGWP của bạn hết hạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, địa chỉ của bạn được cập nhật và hộ chiếu của bạn có giá trị đến tháng 4 năm 2024

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Khi bạn nhận được email từ IRCC để xác nhận địa chỉ hiện tại của mình, bạn không cần trả lời. Giấy phép lao động mới với thông tin cập nhật sẽ được cấp và được gửi đến địa chỉ hiện tại của bạn vào giữa tháng 10.

-PGWP của bạn hết hạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhưng bạn cần cập nhật địa chỉ và/hoặc hiệu lực hộ chiếu của mình

IRCC sẽ gửi cho bạn một e-mail để xác nhận địa chỉ hiện tại của bạn. Bạn cần làm theo hướng dẫn trong e-mail để cho IRCC biết rằng địa chỉ hiện tại của bạn cần được cập nhật. Nếu thời hạn hộ chiếu của bạn không cho phép IRCC gia hạn giấy phép lao động của bạn thêm 18 tháng, bạn sẽ không nhận được e-mail này, nhưng bạn sẽ nhận được e-mail riêng vào tháng 9. 

Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ hiện tại hoặc thông tin hộ chiếu của mình, bạn sẽ nhận được hướng dẫn qua e-mail vào tháng 9 về cách cập nhật địa chỉ và thời hạn hộ chiếu trong tài khoản trực tuyến của bạn. Bạn sẽ có thời hạn hai tuần để thực hiện cập nhật. Nếu bạn cập nhật thông tin này, bạn sẽ nhận được giấy phép lao động mới (open work permit mới) qua đường bưu điện vào giữa tháng 11. 

Để đảm bảo bạn có thể nhận quyền lợi từ chính sách này, hãy kiểm tra tính hợp lệ của hộ chiếu và đăng ký gia hạn nếu hộ chiếu hết hạn trước ngày 2 tháng 4 năm 2024. Nếu bạn đã đăng ký PGWP bằng hồ sơ giấy, hãy đảm bảo rằng bạn đã liên kết thông tin hồ sơ với tài khoản trực tuyến của mình.

-PGWP của bạn sẽ hết hạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhưng bạn không thể cập nhật địa chỉ hoặc hiệu lực hộ chiếu của mình

Bạn sẽ cần phải nộp hồ sơ trực tuyến để gia hạn open work permit mới của mình. Bạn có thể nhận được giấy phép lao động mới được gia hạn cho đến ngày hộ chiếu của bạn hết hạn hoặc bạn có thể chờ để nộp hồ sơ sau khi gia hạn hộ chiếu của mình.

-PGWP của bạn sẽ hết hạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhưng IRCC hoàn toàn không liên hệ với bạn

Nếu bạn không nhận được thông báo từ IRCC vào giữa tháng 9, bạn không đủ điều kiện để được gia hạn open work permit mới thông qua quy trình đặc biệt này vì một lý do khác, chẳng hạn như thông tin đã được thêm vào hồ sơ của bạn về khả năng nhập học của bạn vào Canada sẽ cần kiểm tra thêm. Bạn vẫn có thể nộp hồ sơ trực tuyến để gia hạn giấy phép lao động của mình.

-PGWP của bạn đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022

IRCC cho biết bạn sẽ cần phải nộp hồ sơ trực tuyến để xin open work permit mới. Hồ sơ được mở vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Nếu bạn đang ở Canada và tình trạng tạm trú cũng đã hết hạn, bạn đồng thời phải nộp hồ sơ xin khôi phục tình trạng cư trú. Theo các giải pháp đặc biệt này, bạn được phép khôi phục trạng thái cư trú của mình, ngay cả khi trạng thái đó đã hết hạn hơn 90 ngày trước. 

Bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ từ nước ngoài nếu bạn đã rời Canada và trở về sau khi bạn đã được chấp thuận. 

Ứng viên có thể làm việc tạm thời 

IRCC sẽ gửi thông báo qua email đến những chủ sở hữu PGWP đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Email sẽ xác nhận về việc họ được phép làm việc tạm thời ở Canada. 

Những người nhận được email có thể đính kèm email này với PGWP của họ để cho chủ lao động của họ biết rằng họ được phép làm việc tại Canada. Biện pháp một lần này nhằm đảm bảo rằng những người đủ điều kiện cho thời gian làm việc thêm 18 tháng có thể tiếp tục làm việc hoặc trở lại tham gia lực lượng lao động trong khi chờ xin giấy phép lao động mới. IRCC cho biết giai đoạn làm việc tạm thời này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

IRCC lưu ý rằng thông báo qua email này chỉ cho phép cá nhân làm việc. Nó không khôi phục tình trạng cư trú tạm thời hợp pháp nếu tình trạng cư trú của người đó đã hết hạn. Thông báo này nhằm đảm bảo những người có PGWP đã hết hạn và sắp hết hạn có thể làm việc trong khi họ chờ open work permit mới hoặc cập nhật. Nếu bạn không có tình trạng cư trú hợp lệ, bạn phải nộp hồ sơ để khôi phục tình trạng cư trú của mình song song với hồ sơ xin giấy phép lao động mới. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký khôi phục tình trạng cư trú ngay cả khi đã hơn 90 ngày kể từ khi tình trạng cư trú hết hạn. 

Nếu bạn ở ngoài Canada và có thị thực tạm trú hợp lệ, bạn có thể quay lại Canada và được phép làm việc. Tuy nhiên, bản thân thông báo qua email về việc cho phép làm việc tạm thời không thể được sử dụng như một loại giấy tờ cho phép để quay về Canada. 

Giấy phép lao động cho đương đơn chuyển đổi từ tạm trú sang thường trú nhân 

Các ứng viên tham gia lộ trình Tạm trú thành Thường trú nhân (TR2PR) mà hồ sơ thường trú nhân vẫn chưa được hoàn thiện cũng có thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động mở. Biện pháp này nhằm đảm bảo những người nộp hồ sơ theo diện TR2PR sẽ không bị mất khả năng làm việc trong khi chờ quyết định về hồ sơ thường trú nhân của họ.  

IRCC cho biết, “Nhận thấy việc xử lý các đơn xin TR đến PR sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành, những đương đơn đã nộp hồ sơ xin giấy phép lao động mở hiện có thể nhận được một giấy phép có ngày kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, miễn là hộ chiếu của họ còn giá trị đến ngày đó. ” 

Ngoài ra, bộ di trú lưu ý rằng khoảng 2.500 TR người nộp hồ sơ xin PR đã nhận được giấy phép lao động mở thông qua biện pháp này. Những giấy phép lao động này có ngày kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và người có giấy phép lao động sẽ sớm nhận được email thông báo rằng họ có thể được cập nhật giấy phép lao động với hiệu lực dài hơn. 

Nếu những người lao động này có địa chỉ hiện tại được cập nhật và họ vẫn ở Canada, thì họ không phải thực hiện thêm thủ tục nào. Giấy phép lao động cập nhật có ngày hiệu lực là ngày 31 tháng 12 năm 2024, có thể được gửi qua đường bưu điện cho họ. IRCC cho biết họ sẽ nhận được nó vào giữa tháng 10. 

Những đương đơn có hộ chiếu hết hạn trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, sẽ không nhận được email này và sẽ không đủ điều kiện để thay đổi thời hạn của giấy phép lao động hiện tại của họ thông qua biện pháp đặc biệt. Họ vẫn đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động thời hạn dài hạn hơn, bằng cách nộp hồ sơ xin giấy phép lao động phù hợp với ngày hết hạn trên hộ chiếu, hoặc nộp hồ sơ sau khi đã gia hạn hộ chiếu. 

Nếu đương đơn cần cập nhật địa chỉ hiện tại, hoặc nếu họ chọn không nhận giấy phép làm việc mới qua đường bưu điện, họ sẽ không còn đủ điều kiện cho biện pháp đặc biệt. Họ sẽ cần phải nộp hồ sơ trực tuyến. 

Tại sao thông báo này lại quan trọng? 

Biện pháp này chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các ứng viên thuộc diện Lao động có kinh nghiệm tại Canada (CEC), những người không có cơ hội nộp hồ sơ nhập cư thông qua Express Entry kể từ tháng 9 năm 2021. 

Sau đợt rút thăm cuối cùng chỉ dành cho CEC vào ngày 21 tháng 9, Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tạm dừng các đợt rút thăm cho các ứng viên nhóm này, những người thường là chủ sở hữu PGWP, trong nỗ lực giải quyết tình trạng tồn đọng trong các hồ sơ nhập cư. Số lượng người nộp hồ sơ và chờ được xử lý đã tăng lên nhiều đến mức IRCC không thể xử lý các hồ sơ này trong tiêu chuẩn sáu tháng. Các đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các ứng viên đã được tiếp tục kể từ ngày 6 tháng 7. Sau khi tổ chức đợt rút thăm thứ hai cho tất cả các chương trình vào ngày 20 tháng 7, IRCC đã mời tổng cộng 1.164 ứng viên CEC trong tháng 7. 

Thông thường, khi chủ sở hữu PGWP phản hồi Thư mời nộp hồ sơ (ITA) để nộp hồ sơ thường trú, họ có thể đủ điều kiện để nhận Giấy phép Làm việc Mở Bắc cầu (BOWP) trong trường hợp giấy phép lao động của họ hết hạn trước khi IRCC đưa ra quyết định về hồ sơ của họ. BOWP cho phép người nộp hồ sơ nhập cư ở lại Canada sau khi PGWP của họ hoặc các loại giấy phép lao động tạm thời khác hết hạn, trong khi hồ sơ PR của họ đang được xử lý. 

Nếu PGWP hết hạn trong khi BOWP đang được xử lý, thì người nộp đơn có thể tận dụng tình trạng duy trì. Điều quan trọng cần lưu ý là tình trạng duy trì chỉ áp dụng khi bạn đăng ký làm cư dân tạm trú cho một tình trạng tạm trú khác. Nó không áp dụng khi bạn chuyển từ cư dân tạm trú sang thường trú nhân, do đó cần phải có BOWP. 

IRCC hiện đang đưa ra kế hoạch cung cấp nhiều lộ trình đến thường trú nhân hơn cho những người tạm trú. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada có xu hướng nhận được nhiều lợi thế hơn trên thị trường lao động trong những năm đầu tiên sau khi nhập cảnh.  

Đây không chỉ là một mục trong thư ủy nhiệm của bộ trưởng, mà còn là một đề nghị được đưa ra bởi Randeep Sarai, thành viên quốc hội của Trung tâm Surrey, British Columbia, trong đó cho Bộ trưởng Fraser một thời hạn để đề xuất được phương án mới. Kể từ ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng có 120 ngày để phát triển và đưa ra một chiến lược cho phép nhiều người tạm trú trở thành thường trú nhân hơn. 

“Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ một số thông tin rõ ràng hơn về những lộ trình này và tôi thực sự đang rất kỳ vọng, bởi vì tôi nghĩ đó là một cơ hội rất lớn cho Canada,” Fraser nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 21 tháng 6 với CIC News.

Tìm hiểu thêm:

Canada.com.vn

Share this: