Chương trình chủ trang trại Alberta (Alberta Self-Employed Farmer Stream) do Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Alberta quản lý, nhắm mục tiêu đến những ứng viên có kỹ năng quản lý trang trại và đủ nguồn tài chính để đầu tư vào một doanh nghiệp nông nghiệp ở Alberta.

Đây là chương trình tạo điều kiện những cá nhân có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp và đủ khả năng xây dựng một trang trại đăng ký thường trú tại tỉnh bang Alberta. 

Định cư Canada diện chủ nông trại sẽ là cơ hội cho người dân Việt Nam, bởi đa phần công dân nước ta có lịch sử hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, sẽ không quá khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu mà phía Lãnh Sự đưa ra. Vì thế, nếu như muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn tại Canada, hãy nên cân nhắc đến diện visa này.

6 điều kiện chương trình định cư Alberta diện chủ trang trại
6 điều kiện chương trình định cư Alberta diện chủ trang trại

Yêu cầu Chương trình chủ trang trại Alberta

Để đủ điều kiện theo Chương trình này, người nộp đơn phải có:

  • Kinh nghiệm quản lý với một doanh nghiệp nông trại hiện có;
  • Giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc cần thiết để phát triển kinh doanh nông nghiệp bền vững ở Alberta;
  • Một kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp nông nghiệp sẽ được phát triển ở Alberta;
  • Bằng chứng rằng một tổ chức tài chính Canada sẵn sàng tài trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp được đề xuất;
  • Vốn chủ sở hữu tối thiểu 500.000 USD để đầu tư vào doanh nghiệp trồng trọt;
  • Giá trị ròng tối thiểu là 500.000 đô la hoặc xác nhận quyền truy cập vào các quỹ này.

Tìm hiểu thêm: Chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP)

Canada.com.vn

Share this: